Från servicebrukare till expert : en studie över hur tidigare servicebrukare upplever sin erfarenhetsexpertroll i socialvården

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Dang-Kivilompolo, Hannah
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104282056
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329477
dc.description.abstract I denna magisteravhandling undersöks hur tidigare servicebrukare med erfarenheter inom psykisk ohälsa, missbruk, somatiska sjukdomar och kriser utbildat sig till erfarenhetsexperter. En erfarenhetsexpert nyttjar sina egna erfarenheter som har bearbetas och rekonstruerats för att kunna stödja människor som befinner sig i sociala svårigheter. Syftet med avhandlingen är att fokusera på expertrollens process och konstruktion, dvs. hur erfarenhetsexperter upplever sitt blivande och varande som expertis och hur de upplever att de blir behandlade i verksamhetssammanhang. Forskningsfrågorna i avhandlingen är följande: hur beskriver erfarenhetsexperterna sin utveckling till expert och sin expertroll? Hur upplever erfarenhetsexperter att deras erfarenhetsbaserade kunskaper legitimeras och erkänns av andra aktörer? I avhandlingen har en kvalitativ metod använts. Studien består av semistrukturerade intervjuer som analyserats med innehållsanalys, närmare bestämt den konventionella (induktiva) ansatsen. Avhandlingens teoretiska referensram utgår från ett maktperspektiv. Sammanfattningsvis, är erfarenhetsexperterna eniga om att man som erfarenhetexpert bör ha ett förflutet i någon social svårighet som man bearbetat genom erfarenhetsexpertsutbildning. Erfarenhetsexperten bör dessutom ha en genuin vilja att hjälpa andra människor. För erfarenhetsexperterna innebär stödjandet av andra människor även; en personlig utveckling, stärkandet av erfarenhetsexpertisrollen, gynnandet av den egna rehabiliteringsprocessen samt att den egna egenmakten förstärks. En av byggstenarna till att erfarenhetsexperternas erfarenhetsbaserade kunskaper legitimeras är att de genomgått en erfarenhetsexpertsutbildning. Den mest signifikanta legitimeringen kommer från klienterna och patienterna som upplever att erfarenhetsexperterna gör en betydande insats för att hjälpa dem. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Erfarenhetsexpert
dc.subject erfarenhetsexpertverksamhet
dc.subject makt
dc.subject Michel Foucault
dc.subject kvalitativ forskning
dc.title Från servicebrukare till expert : en studie över hur tidigare servicebrukare upplever sin erfarenhetsexpertroll i socialvården sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104282056
dc.subject.specialization Sosiaalityö fi
dc.subject.specialization Social Work en
dc.subject.specialization Socialt arbete sv
dc.subject.degreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Dang-Kivilompol ... agisteravhandling_2021.pdf 522.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record