”Huuhaata, potaskaa ja hölynpölyä” : vaihtoehtohoidot Helsingin Sanomien verkkojutuissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Savo, Roosa
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104282060
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329482
dc.description.abstract Vaihtoehtohoidoista on käyty Suomessa laajaa julkista keskustelua 60-luvulta lähtien. Tässä Pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten Helsingin Sanomien verkkojutuissa kehystetään vaihtoehtohoitoja ja minkälaisia terveys- ja sairauskäsityksiä jutuissa ilmenee. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimus sijoittuu terveysviestinnän tutkimuksen kulttuurilinjalle. Lähtökohtana on ajatus siitä, että terveysjournalismi rakentaa käsityksiä siitä, mitä sairaus ja terveys ovat. Tämä tutkimus pyrkii hahmottamaan terveysjournalismin terveyttä konstruoivaa luonnetta kehysanalyysin avulla. Verkkojutut ovat toimitustyön käytännöissä ja kulttuurisessa kontekstissa muodostuneita ”tulkintapaketteja”, joissa tuotetaan vaihtoehtohoitoihin liittyviä merkityksiä. Aineisto koostuu 72:sta Helsingin Sanomien verkkojutuista, jotka sijoittuvat ajalle 1.1.2018–22.11.2020. Vaihtoehtohoitoja ei tutkita vain yksittäisenä ilmiönä, vaan osana yhteiskunnallista terveys- ja sairauskäsitysten merkityskamppailua. Analyysin tukena hyödynnetään lääketieteen filosofiaa, lääketieteen antropologiaa ja sosiologiaa. Vaihtoehtohoitoja kehystetään aineistossa neljällä tavalla. Vaarallisuuden kehyksessä vaihtoehtohoidot esitetään riskien, uhan ja sääntelyn kautta. Huijauksen kehyksessä vaihtoehtohoidot liitetään laajempaan keskusteluun ”huuhaan” leviämisestä. Yhteistyön kehyksessä vaihtoehtohoidot esitetään mahdollisena apukeinona lääketieteelliselle hoidolle. Inhimillisyyden ja henkisyyden kehyksessä vaihtoehtohoidot näyttäytyvät henkisyyden ja elämän merkityksellisyyden kontekstissa. Äänessä ovat eniten lääketieteen edustajat ja terveysviranomaiset. Vaihtoehtohoitojen tarjoajat ja niiden käyttäjät saavat vain vähän tilaa. Jutuissa näkyy tieteellinen maailmankuva, jossa sairauksien hoitamisen tulee perustua tutkittuun tietoon. Kautta linjan esiin nousee kysymys vaihtoehtohoidoista bisneksenä. Moraalinen viesti on se, että sairaiden ihmisten rahastaminen epätieteellisillä vaihtoehtohoidoilla on väärin. Tulokset ovat linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan biolääketieteelliset terveys- ja sairauskäsitykset saavat mediassa hegemonisen roolin. Vaarallisuuden, huijauksen ja yhteistyön kehyksissä terveys määrittyy suhteessa lääketieteeseen ja auktoriteetteihin. Viimeisessä kehyksessä terveys esittäytyy yksilön kokemuksellisuuden kautta murtaen vallitsevia käsityksiä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kehysanalyysi
dc.subject vaihtoehtohoidot
dc.subject vaihtoehtolääkintä
dc.subject terveysviestinnän tutkimuksen kulttuurilinja
dc.subject kulttuurintutkimus
dc.subject sosiaalinen konstruktionismi
dc.subject representaatio
dc.subject terveysjournalismi
dc.title ”Huuhaata, potaskaa ja hölynpölyä” : vaihtoehtohoidot Helsingin Sanomien verkkojutuissa fi
dc.title.alternative "Bogus and mumbo-jambo" : portrayal of complementary and alternative medicine in Helsingin Sanomat en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso vaihtoehtohoidot und
dc.subject.yso vaihtoehtolääkintä und
dc.subject.yso kehysanalyysi und
dc.subject.yso terveysjournalismi und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104282060
dc.subject.specialization Viestintä fi
dc.subject.specialization Media and Communication en
dc.subject.specialization Medier och kommunikation sv
dc.subject.degreeprogram Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Politics, Media and Communication en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Savo_Roosa_tutkielma_2021.pdf 764.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record