Äta vid samma bord : en diskursanalys av Lucina Hagmans tankar om samuppfostran 1887–1901

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282071
Titel: Äta vid samma bord : en diskursanalys av Lucina Hagmans tankar om samuppfostran 1887–1901
Författare: Fougstedt, Daniela
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282071
http://hdl.handle.net/10138/329492
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Historian maisteriohjelma
Master's Programme in History
Magisterprogrammet i historia
Studieinriktning: Ruotsinkielinen opintosuunta
Study track in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstrakt: I min studie granskar jag kvinnosaksaktivisten Lucina Hagmans böcker och föredrag på ämnet samuppfostran under perioden 1887–1901 och sätter dem i deras idéhistoriska kontext. Hagman kämpade för att flickor skulle få en likadan utbildning som pojkar, samt att barnen skulle uppfostras likadant oavsett kön såväl i skolan som i hemmet. Jag använder mig av diskursanalys för att granska de sociala och politiska sammanhangen kring texterna och placera dem i deras samhälleliga kontext. Kring sekelskiftet fick finländska kvinnor nya rättigheter och diskussionen om deras position i samhället gick varm. Hagman menar, likt många av sina samtida gelikar, att kvinnor och män är olika varandra, men ändå så pass lika att de skulle tjänas av att uppfostras och utbildas på lika villkor. Hon argumenterar för att det är i samhällets intresse att göra detta, främst för att kvinnor blir bättre mödrar om de själva blivit uppfostrade enligt hennes ideal. Hagman säger även att kvinnorna är ansvariga för samhällets moral, en vanlig uppfattning under denna tid. Den stränga, absoluta moralen som krävdes av kvinnorna borde även krävas av männen. kvinnorna bör även utöka hemmets sfär till att omfatta hela samhället. Hon lutar sig tillbaka på dåtida borgerliga ideal om hemmet och modern som sedlighetens hjärta, och argumenterar för att männens våldsamma värld bör förpassas till historien och ersättas av en pacifistisk uppfostran till kärlek som bör utföras av kvinnor. Tidsperioden under vilken Hagman författade de texter jag analyserar i denna avhandling var en tid av betydande kulturella, sociala och politiska omvälvningar, och Hagman stod själv med foten i ett flertal olika idéer och rörelser. Hon inspireras av nationalistiska, borgerliga ideal, men även av liberala och universalistiska värden. Även om hon sällan hänvisar till sina källor har jag med hjälp av diskursanalys kunnat ringa in de samtida idéströmningarna hon påverkats av.
Subject: Hagman Lucina
uppfostran
utbildning
pedagogik
kvinnosaken
feminism
första vågens feminism
genus
1800-tal
1900-tal
Finland
Subject (yso): kvinnans ställning


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Fougstedt_Daniela_Magisteravhandling_2021.pdf 505.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post