Äta vid samma bord : en diskursanalys av Lucina Hagmans tankar om samuppfostran 1887–1901

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Fougstedt, Daniela
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104282071
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329492
dc.description.abstract I min studie granskar jag kvinnosaksaktivisten Lucina Hagmans böcker och föredrag på ämnet samuppfostran under perioden 1887–1901 och sätter dem i deras idéhistoriska kontext. Hagman kämpade för att flickor skulle få en likadan utbildning som pojkar, samt att barnen skulle uppfostras likadant oavsett kön såväl i skolan som i hemmet. Jag använder mig av diskursanalys för att granska de sociala och politiska sammanhangen kring texterna och placera dem i deras samhälleliga kontext. Kring sekelskiftet fick finländska kvinnor nya rättigheter och diskussionen om deras position i samhället gick varm. Hagman menar, likt många av sina samtida gelikar, att kvinnor och män är olika varandra, men ändå så pass lika att de skulle tjänas av att uppfostras och utbildas på lika villkor. Hon argumenterar för att det är i samhällets intresse att göra detta, främst för att kvinnor blir bättre mödrar om de själva blivit uppfostrade enligt hennes ideal. Hagman säger även att kvinnorna är ansvariga för samhällets moral, en vanlig uppfattning under denna tid. Den stränga, absoluta moralen som krävdes av kvinnorna borde även krävas av männen. kvinnorna bör även utöka hemmets sfär till att omfatta hela samhället. Hon lutar sig tillbaka på dåtida borgerliga ideal om hemmet och modern som sedlighetens hjärta, och argumenterar för att männens våldsamma värld bör förpassas till historien och ersättas av en pacifistisk uppfostran till kärlek som bör utföras av kvinnor. Tidsperioden under vilken Hagman författade de texter jag analyserar i denna avhandling var en tid av betydande kulturella, sociala och politiska omvälvningar, och Hagman stod själv med foten i ett flertal olika idéer och rörelser. Hon inspireras av nationalistiska, borgerliga ideal, men även av liberala och universalistiska värden. Även om hon sällan hänvisar till sina källor har jag med hjälp av diskursanalys kunnat ringa in de samtida idéströmningarna hon påverkats av. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Hagman Lucina
dc.subject uppfostran
dc.subject utbildning
dc.subject pedagogik
dc.subject kvinnosaken
dc.subject feminism
dc.subject första vågens feminism
dc.subject genus
dc.subject 1800-tal
dc.subject 1900-tal
dc.subject Finland
dc.title Äta vid samma bord : en diskursanalys av Lucina Hagmans tankar om samuppfostran 1887–1901 sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso kvinnans ställning und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104282071
dc.subject.specialization Ruotsinkielinen opintosuunta fi
dc.subject.specialization Study track in Swedish en
dc.subject.specialization Svenskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Historian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in History en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i historia sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Fougstedt_Daniela_Magisteravhandling_2021.pdf 505.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record