”Slut på kriget, ner med Mannerheim!” : centrala teman och retoriska medel i propagandatidningen Sotilaan Ääni 1941–1944

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Rönnqvist, Alfons
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104282075
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329497
dc.description.abstract I denna avhandling undersöks innehållet i den sovjetiska propagandatidningen Sotilaan Ääni som spreds till de finska soldaterna under fortsättningskriget. Sammanlagt publicerades 297 nummer av tidningen under åren 1941–1944. Redaktionen låg i Belomorsk, vid Vita havets kust, och bestod av finska kommunister som flytt till Sovjetunionen efter inbördeskriget 1918 och under 1930-talet då anti-kommunistiska attityder dominerade i Finland. Som tidningens chefredaktör fungerade Tuure Lehén, bäst känd från sin post som Terijokiregeringens inrikesminister. Syftet med avhandlingen är att presentera och analysera det sovjetiska propagandabudskapet, och hur dess målsättningar och strategier tog sig uttryck i Sotilaan Ääni. I avhandlingen utreds på vilka sätt aktörerna bakom Sotilaan Ääni ville manipulera den finska soldaten och vilka slags reaktioner de eftersträvade. I andra hand undersöks vad tidningens redaktion gjorde för att budskapet skulle få önskad effekt. Avhandlingen avgränsas till hela den tiden då tidningen utgavs, det vill säga 1941–1944. En återkommande del av tidningen är vissa propagandateman, som hade ett på förhand bestämt syfte och en viss effekt som skribenten ville uppnå hos mottagaren. De fyra vanligaste teman är uppmuntran till flykt, uppmuntran till angrepp mot tyska soldater, skapandet av inbördes konflikt mellan finska soldater samt försök att minska den finska ledningens anseende bland soldaterna. Jag har behandlat de här fyra teman skilt i var sitt delkapitel och avhandlingen är till sin karaktär en tematisk innehållsanalys. I undersökningen lyfts upp berättelser, argument, beskrivningar och retoriska drag som används i tidningen för att nå fram till den finska soldaten. I avhandlingen framgår det hur man i Sotilaan Ääni försökte manipulera den finska soldaten på ett flertal olika sätt, för att åstadkomma önskvärda attityder och handlingar. I första hand genom att vädja till soldatens känslor. I avhandlingen presenteras propaganda från andra världskriget som till sina metoder, tillvägagångssätt och målsättningar påminner om innehållet i Sotilaan Ääni, med syfte att lyfta fram tidningens innehåll i ett bredare perspektiv. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Sotilaan Ääni
dc.subject propaganda
dc.subject fortsättningskriget
dc.subject Tuure Lehén
dc.subject Belomorsk
dc.subject Sorokka
dc.subject Sovjetunionen
dc.subject Finland
dc.subject krigsfångar
dc.subject psykologisk krigföring
dc.subject desertörer
dc.subject kommunister
dc.title ”Slut på kriget, ner med Mannerheim!” : centrala teman och retoriska medel i propagandatidningen Sotilaan Ääni 1941–1944 sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104282075
dc.subject.specialization Ruotsinkielinen opintosuunta fi
dc.subject.specialization Study track in Swedish en
dc.subject.specialization Svenskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Historian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in History en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i historia sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ronnqvist_Alfons_Pro_gradu_2021.pdf 732.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record