Targeting STAT3 and kinases in lymphoid malignancies

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences en
dc.contributor Biolääketieteellinen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i biomedicin sv
dc.contributor Doctoral Programme in Biomedicine en
dc.contributor Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) en
dc.contributor.author Parri, Elina
dc.date.accessioned 2021-04-29T04:17:01Z
dc.date.available 2021-05-17
dc.date.available 2021-04-29T04:17:01Z
dc.date.issued 2021-05-27
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7251-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329512
dc.description.abstract Dysregulated cellular signaling pathways provide cancer cells survival advantage and support their abnormal growth. In large granular lymphocytic leukemia and aggressive NK-cell malignancies, signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is frequently mutated, resulting in a constitutively active protein, but do not alone explain the development of the disease. In addition, mutations in tumor suppressor p53 (TP53) worsen the prognosis of NK-cell malignancies. In cancers, activation of the STAT3 is associated with enhanced cellular transformation, increased metastasis and drug resistance. Direct therapeutic targeting of STAT3 has proven to be challenging and only a few direct STAT3 inhibitors have entered early phase clinical trials. So far, the most promising inhibitors of JAK/STAT-signaling are Janus-kinase (JAK) inhibitors, of which several are clinically approved. Using RNA-interference and drug screening applications, we identified new approaches for targeting hyperactive STAT3 and identified drug combinations for targeting JAK/STAT dependent malignant NK-cells. Furthermore, we have used biochemical screens for validating novel computationally predicted kinase-compound interactions. In study I, we identified novel kinases (CDC7, CSNK2, DDR2, CDK8, PI4KII, CSK) and a phosphatase (PTPRH) that regulate oncogenic STAT3 activity. By using inhibitors targeting identified kinases, we observed a reduction of STAT3 activity both at the transcriptional and phosphorylation level. In study II, using drug screens and extended drug perturbations, we found that malignant NK-cells did not develop resistance against drug combinations containing a JAK inhibitor ruxolitinib. Our data suggest that tipifarnib-ruxolitinib and idasanutlin-ruxolitinib combinations are effective depending on the STAT3 or TP53 mutational status of the malignant NK-cells. In contrast, dexamethasone-ruxolitinib was effective independently of the mutational status. Among these, the dexamethasone-ruxolitinib combination is under clinical evaluation for other hematological malignancies such as multiple myeloma. In studies III and IV, we validated computationally pre-screened kinase-compound interactions. Using a combined computational-experimental approach, we identified novel off-target effects for vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) inhibitor tivozanib and unveiled new lead-molecules targeting protein kinases. This thesis gives a new understanding on oncogenic STAT3 signaling, provides approaches for indirect STAT3 targeting and, based on in vitro data, suggests novel drug combinations for targeting NK-cell malignancies. The collaboration efforts of combining computational-experimental methods provide a better understanding of compound-kinase interactions and allow cost-effective in silico pre-screening tools for advancing identification of leads and off-target effects of kinase inhibitors. en
dc.description.abstract Verisyövissä useat solunsisäiset signaalireitit toimivat epänormaalisti ja siten tukevat syöpäsolujen kasvua. Suurten granulaisten lymfosyyttien leukemiassa ja NK-soluperäisissä verisyövissä merkittävällä osalla potilaista on mutaatioita STAT3-geenissä. Nämä mutaatiot lisäävät STAT3-proteiinin aktiivisuutta, mutta eivät yksistään selitä näiden verisyöpien syntyä. Yleisesti syövässä STAT3-proteiinin aktivaatio mm. estää ohjelmoitua solukuolemaa ja edistää solujakautumista. Lisäksi mutaatiot TP53-tuumorisuppressorigeenissä huonontavat ennestään NK-solusyöpien ennustetta. Hoidollisesti STAT3-proteiinin suora kohdentaminen on toistaiseksi osoittautunut hankalaksi, ja vain muutama suora STAT3 estäjä on edennyt varhaisen vaiheen kliinisiin kokeisiin. STAT3-proteiinia säätelevien Janus-kinaasiestäjät ovat tähän mennessä tehokkaimpia JAK/STAT3-signaloinnin estäjiä. Tässä väitöskirjassa etsitään uusia keinoja estää hyperaktiivisen STAT3 proteiinin toimintaa ja selvitetään, miten JAK/STAT-signaloinnista riippuvaisia NK-solusyöpiä voidaan kohdentaa erilaisilla lääkeyhdistelmillä. Lisäksi työssä validoidaan laskennallisin menetelmin ennustettuja uusia kinaasi-estäjä interaktioita. Tutkimuksessa sovelletaan RNAi ja lääkeseulontamenetelmiä uusien STAT3 säätelijöiden, malignien NK-soluja kohdentavien lääkkeiden ja kinaasi-estäjä interaktioiden tunnistamiseen. Seulontojen tuloksia tarkastellaan tarkemmin funktionaalisissa ja pitkäaikaisissa lääkealtistuskokeissa. Väitöskirjan työssä I tunnistettiin kinaaseja (CDC7, CSNK2, DDR2, CDK8, PI4KII, CSK) ja fosfataasi (PTPRH), jotka säätelevät hyperaktiivista STAT3-proteiinia. Kohdentamalla osaa kinaaseista täsmälääkkeillä havait-simme STAT3 aktiivisuuden vaimenemista transkriptionaalisella ja fosforylaatio-tasolla. Työssä II löysimme lääkeseulonnan ja pitkäaikaiskasvatusten avulla ruxolitinibia sisältäviä yhdistelmälääkehoitoja, joita vastaan maligneille NK-soluille ei muodostunut lääkeresistenttiyttä. Näistä yhdistelmälääkehoidoista tipifarnibi-ruksolitinibi ja idasanutliini-ruksolitinibi yhdistelmälääkkeet toimivat riippuen solujen TP53 tai STAT3 mutaatiotaustasta, kun taas deksametasoni-ruksolitinibi oli tehokas 50%:lle maligneista NK-soluista riippumatta niiden TP53 tai STAT3 mutaatiotaustasta. Töissä III ja IV validoitiin laskennallisesti esiseulottuja kinaasi-estäjä pareja. Töissä III ja IV löysimme VEGFR estäjälle uusia ’off-target’ kohteita eli muuhun kuin kohdekinaasiin sitoutuvia proteiineja, sekä uusia aktiivisia ’lead’-molekyylejä, jotka kohdentavat proteiinikinaaseja. Tämä väitöskirjan tulokset osoittavat uusia tapoja hyperaktiivisen STAT3-proteiinin epäsuoraan kohdenamiseen syövissä ja tarjoaa yhdistelmä-lääkehoitoja NK-solusyöpien kohdentamiseen riippuen solujen mutaatio-taustasta. Uusien laskennallisten menetelmien yhdistäminen biokemialliseen seulontaan luo parempaa ymmärrystä kinaasi-estäjä interaktioista ja tarjoaa tehokkaita työkaluja ’lead’-molekyylien ja kinaasiestäjien ’off-target’ kinaasien tunnistamiseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7250-1
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2021, Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis. 2342-3161
dc.relation.ispartof Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-317X
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject molekyylilääketiede, molecular medicine
dc.title Targeting STAT3 and kinases in lymphoid malignancies en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Wennerberg, Krister
dc.opn Sexl, Veronika
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
parri_elina_dissertation_2021.pdf 2.555Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record