Autistimikirjon poikien intonaation käyttö kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/329562

Citation

Wiklund , M , Ihaksinen , K & Vainio , M 2021 , ' Autistimikirjon poikien intonaation käyttö kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa ' , Puhe ja Kieli , Vuosikerta. 41 , Nro 1 , Sivut 43-70 . https://doi.org/10.23997/pk.107694

Title: Autistimikirjon poikien intonaation käyttö kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa
Author: Wiklund, Mari; Ihaksinen, Kia; Vainio, Martti
Contributor: Helsingin yliopisto, Kielten osasto
Helsingin yliopisto, Fonetiikka
Date: 2021-04
Language: fin
Number of pages: 28
Belongs to series: Puhe ja Kieli
ISSN: 1458-3410
URI: http://hdl.handle.net/10138/329562
Abstract: Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, jota luonnehtivat mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, aistiyliherkkyydet sekä rajoittuneet kiinnostuksen kohteet (APA, 2013). Autismikirjon henkilöillä puheen prosodiaan liittyy usein epätyypillisiä piirteitä. Tässä artikkelissa tarkastellaan autismikirjon poikien puheen lausumanloppuista nousevaa intonaatiota ja sen käyttöä kysymys- ja kerrontavuoroissa spontaanissa vuorovaikutuksessa. Aihe on tärkeä, koska vaikka autismikirjoon liittyviä prosodisia piirteitä onkin jo tutkittu aiemmin melko paljon, spontaania puheaineistoa, joka mahdollistaisi autismikirjon henkilöiden intonaation käytön havainnoimisen, ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Tutkimuksen aineistona käytetään autenttisia ryhmäkuntoutuskeskusteluja, joissa 11–13-vuotiaat autismikirjon pojat (n = 7) keskustelevat kuntouttajiensa kanssa. Tutkimuksessa käytetään fonetiikan ja keskustelunanalyysin menetelmiä. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että autismikirjon pojat osaavat käyttää nousevaa loppuintonaatiota vuorovaikutuskeinona sekä tuottaa että tulkita oikein päättyvyyttä ilmaisevia prosodisia piirteitä spontaanissa vuorovaikutuksessa. He osaavat myös käyttää prosodisia piirteitä korostuskeinoina, kutsua intonaation loppunousun avulla reaktioita muilta osallistujilta sekä ilmaista vastaanottajan huomioonottamista. Autismikirjon pojat vaikuttaisivat siis pystyvän käyttämään hyväkseen intonaatiota vuorovaikutuksellisena resurssina, vaikka vastavuoroinen vuorovaikutus on yleisesti ottaen autismikirjon henkilöille vaikeaa (APA, 2013).
Subject: 6121 Kielitieteet
autismi
autismikirjon häiriö
intonaatio
prosodia
keskustelunanalyysi
fonetiikka
vuorovaikutus
autism
Autism Spectrum Disorder
conversation analysis
phonetics
interaction
intonation
prosody
6161 Fonetiikka
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PuheJaKieli2021_JULKAISTU.pdf 528.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record