"Det finns miljoner sätt att vara" : om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7289-1
Title: "Det finns miljoner sätt att vara" : om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen
Author: Lahdenperä, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-06-04
Language: sv
Belongs to series: Nordica Helsingiensia - URN:ISSN:2242-2285
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7289-1
http://hdl.handle.net/10138/329711
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This article-based dissertation is a discussion of the relationship between fiction and theory/philosophy as well as a philosophical reading of Finland-Swedish author Monika Fagerholm’s novel "Diva. En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur framtiden)" (Diva. The Alphabet of an Adolescence with a Laboratory of Dolls (A Bonus Tale from the Future), 1998). The central questions concern the relationship between theory/philosophy and literature: What role does theory/philosophy have in readings if scholars are not to apply them as theory in a methodological sense, i.e. as a predetermined framework? What does such work look like concerning "Diva"? The theoretical focus is on the thinking of Toril Moi, who argues for a renegotiation of the traditional relationship between literature and theory and/or philosophy. Moi’s primary criticism concerns the influence hermeneutics of suspicion, poststructuralism, and its deconstructive methods have had on the relationship between theory, philosophy, criticism and fiction. Instead, she proposes a reading which has a philosophical interest but which takes the literary text, its concepts and preoccupations, as its starting point. The dissertation identifies three key concepts in "Diva": language, corporeality and spatiality. These form the basis for a philosophical reading in which the concepts function as motifs in the novel, as well as a thematic, philosophical discussion on the role of narrative, literature and representations for the protagonist. This opens for a feminist context, and "Diva" is related to Judith Butler’s and Rosi Braidotti’s thinking. The second half of this study consists of five research articles, which show how the novel’s recontextualization of the universal subject as a teenage girl is a way to critically examine the cultural conditions and presuppositions of the subject. A central trait in Fagerholm’s fiction is identified: categories mix and coincide. This occurs on two levels. Firstly, concerning language, and corporeality in "Diva", the thematic and the textual coincide in such a way that both narrative style and the printed page verge on poetic expression – the flow of meaning is disrupted in both form and content. Secondly, space and place coincide and form an abstract, mental spatiality, which opens an exploration of norms and transgressions, of potential subjectivities.Denna sammanläggningsavhandling är en undersökning av relationen mellan skönlitteratur och teori/filosofi samt en filosofisk läsning av den finlandssvenska författaren Monika Fagerholms roman "Diva. En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur framtiden)" (1998). Avhandlingens centrala frågor rör litteraturvetenskaplig läsning: Hur opererar man med teori och filosofi så att skönlitteraturen fortfarande talar på sina egna villkor, så att man inte utsätter skönlitteraturen för en teori eller ramar in den i en specifik filosofisk idé? Så att skönlitteraturen inte förminskas till en uppsättning argument eller filosofin till ett stympat verktyg? Vad innebär litteraturvetenskaplig metod i allt detta? I avhandlingen identifieras tre centrala begrepp i "Diva": språklighet, kroppslighet och rumslighet. De utgör grunden för en filosofisk läsning där begreppen fungerar som motiv i romanen samt som en tematisk, filosofisk diskussion om berättelsens, litteraturens och representationernas roll för protagonisten. Detta öppnar för en feministisk kontext, och Diva relateras till filosoferna Judith Butlers och Rosi Braidottis tänkande. Avhandlingens fem artiklar kartlägger en utveckling mot filosofisk läsning. Artiklarna visar hur rekontextualiseringen av universalsubjektet som tonårsflicka är ett sätt att kritiskt granska subjektets kulturella villkor och förutsättningar. Språklighet, kroppslighet och rumslighet utgör hörnstenar för de olika dimensionerna i huvudpersonens sätt att vara flicka och kvinna i världen: vilken typ av röst en flicka förväntas anta och den betydelse hennes yttranden ges, vilken typ av kulturella representationer som finns tillgängliga för henne, vad som gör henne till en hon och vilken position hon ges utifrån detta. I avhandlingen identifieras också ett centralt drag i Fagerholms författarskap: kategorier blandas och sammanfaller. Detta sker på två nivåer. För det första, när det gäller språklighet och kroppslighet i "Diva", sammanfaller det tematiska och det textuella så, att både romanens språk och raderna på pappret rör mot det poetiska uttrycket – meningstrafiken flyter ut såväl på boksidan som innehållsligen. För det andra sammanfaller plats och rum till en för Fagerholm kännetecknande abstrakt rumslighet som möjliggör en undersökning av normer och normöverskridanden, av potentiella subjektiviteter.
Subject: nordisk litteratur
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lahndenperä_hanna_avhandling_2021.pdf 23.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record