Yhteisö, liitto ja unioni : Suomen puolueiden näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/329786

Citation

Karimäki , J , Nyyssönen , H & Tuominen , H 2021 , ' Yhteisö, liitto ja unioni : Suomen puolueiden näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta ' , Kosmopolis , Vuosikerta. 51 , Nro 1 , Sivut 9-31 .

Title: Yhteisö, liitto ja unioni : Suomen puolueiden näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta
Alternative title: Community, Federation and Union: The Views of Finnish Political Parties about the European Union and Its Future
Author: Karimäki, Jenni; Nyyssönen, Heino; Tuominen, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtio-oppi
Date: 2021-04
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Kosmopolis
ISSN: 1236-1372
URI: http://hdl.handle.net/10138/329786
Abstract: EU-politiikka on perinteisesti nojannut Suomessa vahvaan puoluepoliittiseen konsensukseen. Viimeisen vuosikymmenen aikana tämä konsensus on kuitenkin rakoillut ja Euroopan unionia (EU) koskevat näkemykset ovat näkyvämmin jakaneet puolueita. Kansallisina toimijoina puolueilla on ollut monista syistä vaikeuksia muodostaa selkeitä linjauksia Euroopan integraation kehityksestä. Tässä artikkelissa tarkastelemme viiden suurimman puolueen näkemyksiä EU:sta puolueiden ohjelmien valossa jäsenyyden alkuvuosista nykyhetkeen. Millaisena puolueet ovat nähneet EU:n, ja millaisena ne haluavat sen toimivan tulevaisuudessa? Artikkelin näkökulma suuntaa aiempaa tutkimusta enemmän globaalista kansalliseen, missä puolueiden suhtautumista integraatioon tarkastellaan vastauksena laajempaan, globalisaation aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen. Väitämme, että laajempien ideologisten erojen tarkastelu auttaa puolueiden EU-poliittisten näkemysten erittelemisessä ja ymmärtämisessä. Artikkelin aineistona hyödynnettävien ohjelmien valossa kuva EU:sta ja sen tulevaisuudesta näyttäytyy moninaisena ja ristiriitaisena, myös puolueiden käyttämän kielen tasolla. Selkeimmät EU-visiot löytyvät globalisaation ristiriitojen synnyttämiltä vihreiltä ja perussuomalaisilta, joista ensimmäiset ovat valmiita federaatioon ja jälkimmäiset eroamaan koko unionista.
Subject: 5172 Maailmanpolitiikka
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kosmopolis1_21_karimaki_ym_2_.pdf 454.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record