Predictors of climate change risk perceptions among Finns

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122166
Julkaisun nimi: Predictors of climate change risk perceptions among Finns
Toissijainen nimi: Faktorer som förutspår riskuppfattningar om klimatförändring bland finländare
Tekijä: Nyberg, Fabian
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122166
http://hdl.handle.net/10138/329837
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Opintosuunta: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Tiivistelmä: Uppmärksamhet har ökat kring riskuppfattningar av klimatförändring bland sociala vetenskapare. Tidigare forskning antyder att risk perceptioner kring klimatförändring har ökat både i Finland och internationellt, men det har också skepticism över klimatförändring. Determinanter har identifierats i litteraturen, klassificerade i fyra tematiskt distinkta dimensioner av van der Linden (2015) som inkluderar: socio-demografiska, socio-kulturella, kognitiva och erfarenhetsbaserade faktorer, vilka påverkar riskuppfattningar om klimatförändring i varierande grad. Målet med denna avhandling var att utvärdera om och hur mycket ett urval av sociokulturella (värderingar och politisk inriktning) och sociodemografiska faktorer (ålder, kön, akademisk utbildning) förutspår klimatoro bland finländare. Uppgifterna för denna studie hämtades från European Social Survey från 2016, som erbjuder ett representativt urval av finländare (N = 1925). Pearsons korrelationskoefficienter erhölls för att avslöja bivariata förhållanden mellan variablerna, följt av två linjära regressionsanalyser för att bedöma deras kombinerade effekt på klimatförändrings-riskuppfattningar. Resultaten stödde befintlig litteratur. Arbetet fann att sociokulturella faktorer är mer förutsägbara än socio-demografiska. Effekten av politisk inriktning och universalism var måttlig, medan effekten av ålder, kön och akademisk utbildning var svag. Resultaten visar att universalism och i synnerhet politisk inriktning förutspår risk uppfattningar om klimatförändring. Framtida forskning bör fortsätta att studera effekterna av socialpsykologiska faktorer, eftersom det finns indikationer av att de påverkar klimatförändrings-riskuppfattning i växande grad, medan effekterna av intuitivt tilltalande faktorer som ålder, kön och utbildning krymper.
Avainsanat: Climate change
Risk Perception
Predictors
European Social Survey
CCRPM
Climate change
Risk Perception
Predictors
European Social Survey
CCRPM
Climate change
Risk Perception
Predictors
European Social Survey
CCRPM
Climate change
Risk Perception
Predictors
European Social Survey
CCRPM


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Nyberg_Fabian_Magistersavhandling_2021.pdf 336.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot