The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c.1200-1650) Villages in Southern Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7293-8
Title: The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c.1200-1650) Villages in Southern Finland
Author: Heinonen, Tuuli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-06-12
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7293-8
http://hdl.handle.net/10138/330041
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this thesis is to study the material and social world of medieval and early modern (c. 1200–1650 AD) villages in Uusimaa, Southern Finland. This is done by focusing on five case studies, which are all extensively excavated medieval and early modern villages: Mankby, Köklax, Mäkkylä, Mårtensby, and Västersundom. The material of this study consists of both archaeological material and written sources concerning the villages. These sources are used to study the different inhabitants living in the villages and their material culture, including both buildings and objects. The source material is also evaluated to discuss, how written sources and archaeological material can best complement each other when the medieval and early modern countryside is the focus of the research. Based on the five case studies, the social life and material life in the villages are studied from different perspectives. The results of the study show that the medieval villages in central Uusimaa were a varied environment. The villages were established by both Finnish- and Swedish-speaking groups during the Early Middle Ages. They were dynamic environments where the building practices, use of space, and used objects changed throughout the studied period. The material culture of the villages was varied, and besides objects manufactured locally, imported items were used regularly. The villagers not only used imported tableware and personal items related to clothing for practical reasons, but also to communicate and negotiate their social position and identity. Besides agriculture, many villagers gained their livelihoods from varied sources, like handicrafts and trade. Because of the small number of towns in Uusimaa, peasant tradesmen who sailed regularly to Tallinn were important for the economy of the area, and they also transmitted material and social influences through their extensive networks. Besides the peasants, there were likely noblemen and soldiers living in the villages. In addition, the villagers included a large number of people like women, children, and servants, who are not easily visible in either archaeological or historical sources. The five villages offer a good example of the varied nature of medieval and early modern villages as both material and social environments. By combining both archaeological and historical data, a more nuanced picture can be gained of the different sides of rural life than by using just one type of source. Although there are challenges in using the different types of sources together, the results are good, and in the best cases the life history of single farms can be studied in detail. The examples studied in this work clearly demonstrate how a detailed study of archaeological and historical sources offers new insights into the material and social world of medieval and early modern villages.Tutkimuksessa tarkastellaan Uudenmaan kylien sosiaalista ja aineellista maailmaa keskiajalla ja uuden ajan alussa (n. 1200–1650) viiden tapaustutkimuksen kautta: Mankby, Köklax (Kauklahti), Mäkkylä, Mårtensby ja Västersundom ovat kaikki kyliä, joita on tutkittu laajasti arkeologisilla kaivauksilla. Tutkimuksen lähteitä ovat sekä kaivauksilla kerätty arkeologinen aineisto, että kyliä koskevat kirjalliset lähteet. Näiden perusteella tarkastellaan kylien asukkaita, rakennettua ympäristöä ja kylissä käytettyjä esineitä läpi tutkittavan ajanjakson. Tutkimuksen tavoitteena on myös arvioida, kuinka kirjalliset lähteet ja arkeologinen aineisto toimivat yhdessä, kun tutkimuskohteena on keskiajan ja uuden ajan alun maaseutu. Esimerkkitapausten perusteella voidaan osoittaa, että kylien aineellinen kulttuuri ja sosiaalinen elämä muodostivat monipuolisen kokonaisuuden. Uudellamaalla kylien perustamisessa olivat varhaiskeskiajalla mukana sekä suomen- että ruotsinkieliset ryhmät. Keskiajalla ja uuden ajan alussa kylät muodostivat dynaamisen ympäristön, jossa tilan käyttö, rakennustavat ja käytetyt esineet muuttuivat ajan kuluessa. Kylissä käytettiin yleisesti tuontiesineitä sekä käytännöllisistä syistä että ilmaisemaan sosiaalista asemaa ja identiteettiä. Maanviljelyn lisäksi kyläläiset harjoittivat myös muita elinkeinoja, kuten kauppaa ja käsitöitä. Uudellamaalla, jossa kaupunkeja oli vähän, talonpoikaiskauppa Tallinnaan oli tärkeää alueen taloudelle. Talonpoikaiskauppiaat välittivät Uudellemaalle erilaisia aineellisia ja sosiaalisia vaikutteita laajojen verkostojensa kautta. Kaikki kylien asukkaat eivät olleet talonpoikia tai heidän perheenjäseniään, vaan kylissä asui todennäköisesti myös sotilaita ja rälssin edustajia. Tutkitut kylät ovat hyvä esimerkki keskiajan ja uuden ajan alun kylien aineellisen ja sosiaalisen maailman monipuolisuudesta. Yhdessä arkeologinen ja historiallinen lähdeaineisto tarjoavat moniulotteisen kuvan maaseudun elämästä. Vaikka erilaisten lähdeaineistojen käyttö yhdessä on välillä haastavaa, tulokset ovat hyviä, ja parhaissa tapauksissa jopa yksittäisen tilan vaiheita voidaan tutkia yksityiskohtaisesti. Tässä työssä tarkastellut esimerkit osoittavat, kuinka arkeologisten ja historiallisten lähteiden yksityiskohtainen tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia keskiajan ja uuden ajan alun kylien aineelliseen ja sosiaaliseen maailmaan.
Subject: archaeology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
heininen_tuuli_dissertation_2021.pdf 7.880Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record