Browsing Vol. 6: Adaption av flickskap : Normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965 by organization