Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn raportit

 

Recent Submissions

  • Tamm, Marja; Jantunen, Anita; Satokangas, Henri; Salla-Maaria, Suuriniemi (Koulutuksen arviointikeskus HEA, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2021)
    Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn raportit 1/2021
    Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta sekä toteutettu kysely opettajille ja rehtoreille. Tulosten pohjalta on laadittu suositukset kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioimiseen opetuksessa.