GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021051730032
Julkaisun nimi: GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa
Tekijä: Niemitalo-Haapola, Elina; Heikkinen, Elisa; Kauppila, Riikka; Lainio, Raila; Piirto, Heta; Tennilä, Tanja
Julkaisija: Kela
Julkaisupaikka: Helsinki
Päiväys: 2021-05-26
Kieli: fi
Sivumäärä: 48
Kuuluu julkaisusarjaan: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-123-0
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021051730032
http://hdl.handle.net/10138/330281
Tiivistelmä: Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarkastella ja kehittää Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmän käyttöä vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa. Tutkimushankkeen aikana kerättiin kokemuksia ja mielipiteitä puheterapeuteilta sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 296 puheterapeuttia, jotka kuntouttavat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Kyselyssä havaittiin, että puheterapeutit käyttivät GAS-prosessiin paljon aikaa ja kokivat GAS-menetelmän käytön vaikeaksi. Suuri osa vastaajista koki tekevänsä GAS-tavoitteita ensisijaisesti Kelaa varten. Laadullisessa teema-analyysissa nousi esiin GAS-menetelmän käyttöä tukevina tekijöinä asiakkaaseen, hänen perheeseensä ja läheisiin sekä kuntoutussuunnitelmaan liittyviä tekijöitä. Toisaalta GAS-menetelmän käyttöä haittaavina seikkoina nousi esiin mitattavuuden ja asteikollisuuden haasteet, ajanpuute ja aikataulujen yhteensovittamisen haasteet sekä kuntoutuksen tarkkojen tulosten ennakoinnin vaikeus. Hankkeen päätapahtumia olivat puheterapeuteille suunnatut ”GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä” -koulutustilaisuudet, joissa oli yhteensä 258 osallistujaa. Koulutusten tavoitteena oli lisätä puheterapeuttien osaamista GAS-menetelmän soveltamisessa ja siten parantaa menetelmän luotettavuutta. Koulutuksista tehtiin koulutustallenne Kelan Youtube-kanavalle. Lisäksi hankkeen aikana kerättiin erilaisia nimettömiä GAS-tavoitteita asteikkoineen ja niistä muodostettiin Puheterapeuttien GAS-ideapankki. Jatkossa on tärkeä huolehtia GAS-menetelmän soveltamisen yhdenmukaisuudesta, tuoda Kelan asiakkaille tietoa GAS-prosessista sekä löytää aikaa GAS-menetelmän mukaisten tavoitteiden laatimiselle.
Avainsanat: GAS-menetelmä
puheterapia
kuntoutus
lääkinnällinen kuntoutus
vaikuttavuus
tavoitteet
Vertaisarvioitu: Ei


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kuntoutustakehittamassa28_saavutettava.pdf 614.3KB PDF Avaa tiedosto
Kuntoutustakehi ... _LIITTEET_saavutettava.pdf 867.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot