GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa

Show simple item record

dc.contributor.author Niemitalo-Haapola, Elina
dc.contributor.author Heikkinen, Elisa
dc.contributor.author Kauppila, Riikka
dc.contributor.author Lainio, Raila
dc.contributor.author Piirto, Heta
dc.contributor.author Tennilä, Tanja
dc.date.accessioned 2021-05-26T09:35:07Z
dc.date.available 2021-05-26T09:35:07Z
dc.date.issued 2021-05-26
dc.identifier.isbn 978-952-284-123-0
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2021051730032 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/330281
dc.description.abstract Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarkastella ja kehittää Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmän käyttöä vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa. Tutkimushankkeen aikana kerättiin kokemuksia ja mielipiteitä puheterapeuteilta sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 296 puheterapeuttia, jotka kuntouttavat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Kyselyssä havaittiin, että puheterapeutit käyttivät GAS-prosessiin paljon aikaa ja kokivat GAS-menetelmän käytön vaikeaksi. Suuri osa vastaajista koki tekevänsä GAS-tavoitteita ensisijaisesti Kelaa varten. Laadullisessa teema-analyysissa nousi esiin GAS-menetelmän käyttöä tukevina tekijöinä asiakkaaseen, hänen perheeseensä ja läheisiin sekä kuntoutussuunnitelmaan liittyviä tekijöitä. Toisaalta GAS-menetelmän käyttöä haittaavina seikkoina nousi esiin mitattavuuden ja asteikollisuuden haasteet, ajanpuute ja aikataulujen yhteensovittamisen haasteet sekä kuntoutuksen tarkkojen tulosten ennakoinnin vaikeus. Hankkeen päätapahtumia olivat puheterapeuteille suunnatut ”GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä” -koulutustilaisuudet, joissa oli yhteensä 258 osallistujaa. Koulutusten tavoitteena oli lisätä puheterapeuttien osaamista GAS-menetelmän soveltamisessa ja siten parantaa menetelmän luotettavuutta. Koulutuksista tehtiin koulutustallenne Kelan Youtube-kanavalle. Lisäksi hankkeen aikana kerättiin erilaisia nimettömiä GAS-tavoitteita asteikkoineen ja niistä muodostettiin Puheterapeuttien GAS-ideapankki. Jatkossa on tärkeä huolehtia GAS-menetelmän soveltamisen yhdenmukaisuudesta, tuoda Kelan asiakkaille tietoa GAS-prosessista sekä löytää aikaa GAS-menetelmän mukaisten tavoitteiden laatimiselle. fi
dc.format.extent 48 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä fi
dc.subject GAS-menetelmä fi
dc.subject puheterapia fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject lääkinnällinen kuntoutus fi
dc.subject vaikuttavuus fi
dc.subject tavoitteet fi
dc.title GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 28 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa28_saavutettava.pdf 614.3Kb PDF View/Open
Kuntoutustakehi ... _LIITTEET_saavutettava.pdf 867.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record