Pohjoismansin peruskurssi

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/330329
Titel: Pohjoismansin peruskurssi
Författare: Virtanen, S Susanna; Horváth, Csilla; Merova, Tamara
Datum: 2021
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/330329
Beskrivning: Tämä aineisto on suunnattu soveltuvin osin viiden opintopisteen laajuisen mansin kielen alkeiskurssin kurssimateriaaliksi. Kurssin tavoitteena on oppia pohjoismansin perussanastoa sekä morfologian ja syntaksin perusteet: aineiston avulla voi saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen tason B1. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ja tuottamaan yksinkertaista mansinkielistä tekstiä sekä käymään lyhyitä keskusteluja mansiksi. Opiskelija tuntee ja tunnistaa tavallisimmat morfologiset päätteet ja osaa käyttää niitä kielen rakenteissa. Opiskelija hallitsee mansin kielen perussanaston ja osaa tarvittaessa etsiä sanoja sanakirjoista ja verkkoaineistoista. Materiaali on alun perin koottu mansin kielen alkeiskurssille Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppinaineen piirissä keväällä 2019. Tuolloin FT Susanna Virtanen aloitti yksikössä mansin kielen opetuksen vaiheessa, jossa se oli ollut tauolla vuosia. Hän päätti tehdä kurssien oppimateriaalit itse, koska ajantasaisia valmiita materiaaleja ei ollut. Niin syntyi ensin irrallisia luentomonisteita, joita alettiin kehittää jäntevämmäksi ja yhtenäisemmäksi kurssimateriaaliksi mm. opiskelijapalautteen avulla. Keväällä 2020 työhön liittyivät myös maisteri Csilla Horváth ja mansin kielen opettajan tutkinnon suorittanut toimittaja Tamara Merova, joiden panos työn onnistumiseen on ollut korvaamaton. Aineiston on tarkoitus täyttää akuutti ajantasaisen opetusmateriaalin tarve ja tuoda osansa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alan yliopistopedagogiseen kehitykseen. Mansin kielen opetuksella on Helsingin yliopistossa pitkät perinteet, mutta oppimateriaalit eivät ole kehittyneet ajan mukana. Rautaesiripun aikana ainoa saatavilla oleva aineisto oli 1800–1900-lukujen taitteessa kerätyt kansanrunoustekstit. Niiden käyttöä jatkettiin vielä rajojen avauduttuakin, koska uutta kirjallista aineistoa oli edelleen niukasti saatavilla. Länsimaisen tradition mukaisia oppimateriaaleja ei ole juuri tuotettu yliopistotasoiseen opetukseen. Nyt kuitenkin tilanne on korjaantumassa: tämän materiaalin toimittajat ovat saaneet Koneen säätiöltä rahoituksen alkeisoppikirjan toimittamiseen. Oppikirjan odotetaan ilmestyvän Suomalais-Ugrilaisen Seuran kustantamana vuonna 2023. Materiaaliin on koottu teoreettinen selostus jokaisesta kielioppiaiheesta. Aiheita havainnollistetaan käytännön esimerkein. Samalla opitaan mansin kielen perussanastoa. Jokaisen teoriaosuuden jälkeen rakenteita ja sanastoa harjoitellaan havainnollisin tehtävin. Kielenainekset esitetään kyrillistä kirjaimistoa käyttäen, koska se on mansiyhteisön itse käyttämä kirjoitustyyli. Kirjan tekstikappaleet ja kieliesimerkit on poimittu mm. mansin kielen lukemistoista ja ajankohtaisista sanomalehtiartikkeleista (ks. lähdeluettelo). Osa esimerkeistä on toimittajien itse luomia. Aineiston kuvitus on Papunetin ilmaisesta kuvapankista. Aineistoa käyttävän opettajan suositellaan valitsemaan aineistosta kurssin laajuuteen soveltuvat aihealueet. Esim. kappaleiden 13, 14 ja 15 aiheet voi jättää myös myöhempien kurssien teemoiksi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Virtanen_Horvat ... n_peruskurssi_17082021.pdf 2.239Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post