Yliopisto-opettajan käsikirja

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/330402
Title: Yliopisto-opettajan käsikirja
Other contributor: Nevgi, Anne
Lindblom-Ylänne, Sari
Publisher: WSOYpro
Date: 2009
Language: fin
Number of pages: 439
ISBN: 978-951-51-5032-5
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515150325
URI: http://hdl.handle.net/10138/330402
Abstract: Yliopistopedagogisella tutkimuksella on merkittävä rooli yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden oppimisen laadun edistämisessä. Yliopisto-opettajan käsikirjassa esitellään uusinta yliopistopedagogista tutkimustietoa ja käytännönläheisiä esimerkkejä muun muassa opetuksen suunnittelusta, uusista opetusmenetelmistä, vaihtoehtoisista tenttikäytännöistä ja opintojen ja opinnäytetöiden ohjauksesta. Käsikirja tukee opettajan pedagogisen ajattelun kehittymistä. Kirjoittajat toimivat Helsingin yliopistossa yliopisto-oppimisen ja -opettamisen asiantuntijoina, ja kirjan aiheet perustuvat heidän opetus- ja koulutuskokemuksiinsa sekä tutkimuksiinsa.
Subject (yso): didaktiikka
korkeakouluopetus
ohjaus (neuvonta ja opastus)
opettajat
opetusmenetelmät
oppiminen
oppimisteoriat
yliopistopedagogiikka
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yliopisto-opettajan_kasikirja_2009.pdf 2.001Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0