Översättning av språk- och kulturbundna element i skönlitterära texter : en skoposteoretisk analys av den finska och den katalanska översättningen av Tove Janssons Pappan och havet

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Sierra Garcia, Tània
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202105312407
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/330448
dc.description.abstract Syftet med denna avhandling är att ta reda på hur språk- och kulturbundna element översätts i skönlitteratur. Mer specifikt tar jag reda på hur idiom, kulturella fenomen och egennamn översätts mellan grannspråken svenska och finska i jämförelse med hur de översätts mellan svenska och katalanska. Jag utreder också hur översättningsresultatet påverkas av de språkliga och kulturella skillnaderna mellan käll- och målspråken. Materialet består av Tove Janssons roman Pappan och havet och dess översättningar till finska och katalanska. Ur materialet excerperas översättningsbelägg av kulturella fenomen, idiom och egennamn. Analysen är i första hand kvalitativ, men kvantitativa beräkningar anges också. Undersökningen bygger på följande forskningsfrågor: Vilka metoder har använts för att översätta idiom, kulturella fenomen och egennamn i den finska och den katalanska översättningen av Pappan och havet? Finns det skillnader i användningen av översättningsmetoder mellan språkparen svenska-finska och svenska-katalanska och hur kan de eventuella skillnaderna förklaras? Materialet analyseras ur en skoposteoretisk synvinkel och utifrån Rune Ingos (1990) samt Lena Segler-Heikkiläs (2009) anpassningsmetoder. Analysen visar att det finns stora skillnader i användning av översättningsmetod mellan den finska och den katalanska översättningen samt att översättningens skopos möjligen påverkar valet av metod. Av analysen framgår att alla kulturella fenomen förutom ett översätts i den finska översättningen med metoden -AD+mot, vilket kan anses vanligt i intrakulturell översättning. Metoden innebär att bibehålla fenomenet eftersom målspråkets läsare kan förstå det. Däremot används en blandning av anpassnings- och icke-anpassningsmetoder i den katalanska översättningen. Vad beträffar översättning av idiom används översättningsmetoderna på ett balanserat sätt i den finska översättningen. I den katalanska översättningen är den mest använda metoden däremot att ett normalt uttryck översätts med ett idiom. Gällande översättning av egennamn visar analysen att de översätts på liknande sätt i båda översättningarna. Analysen tyder i allmänhet på att det förekommer mindre adaptation i intrakulturell översättning än i interkulturell översättning, även om käll- och målspråket i intrakulturell översättning tillhör avlägsna språkfamiljer. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject adaptation
dc.subject kulturella fenomen
dc.subject finlandssvensk skönlitteratur
dc.subject översättning
dc.subject idiomatiska uttryck
dc.subject Tove Jansson
dc.subject muminböcker
dc.subject egennamn
dc.title Översättning av språk- och kulturbundna element i skönlitterära texter : en skoposteoretisk analys av den finska och den katalanska översättningen av Tove Janssons Pappan och havet sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso suomenruotsalainen kirjallisuus und
dc.subject.yso kääntäminen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105312407
dc.subject.specialization Pohjoismaiset kielet fi
dc.subject.specialization Scandinavian Languages en
dc.subject.specialization Nordiska språk sv
dc.subject.degreeprogram Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Scandinavian Languages and Literatures en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sierra Garcia_Tania_Magisteravhandling_2021.pdf 690.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record