Contract Management Modus Operandi in the Post-Enron World

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7371-3
Title: Contract Management Modus Operandi in the Post-Enron World
Author: Hirvonen-Ere, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Law
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i juridik
Doctoral Programme in Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-06-19
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7371-3
http://hdl.handle.net/10138/330504
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This monograph is a multidisciplinary doctoral dissertation under the socio-legal umbrella. The topic dictating the chosen methods is Contract Management. The context is large and complex project type of business contracts between global corporations and other large international private sector businesses. Although the underlying perspective is from inside of an operating business organization and its professional in-house Contract Management department mainly on the sell-side, examples on the buy-side are also utilized. The industry field is primarily ICT, but sources from construction and military are also used. Via utilizing, inter alia, the goal-oriented teleological method, the values underpinning the study are looking at a contract and contracting through the so-called Contract Management lens and proactively seeking coherence, collaboration, and mutually beneficial contract outcomes between the parties on a long-term basis. The study defines Contract Management as an international systemic business contract approach to manage the contract lifecycle and to orchestrate a corporation's legal, commercial and contractual business contract activity in a coherent manner, on a high-end maturity level. Such an approach brings significant direct monetary value and strategic competitive advantage to companies that apply it. Contract Management aims to increase the contractual quality, efficiency and risk/reward balance of a company’s business contracts, and decrease the amount of wasted money, time, resources and quality. This leads to a better relationship between the parties, and fewer disputes and contractual conflicts. Contract Management provides the parties, inter alia, with a flexible framework to agree upon changes and settle claims and proactively prevent risks over the contract lifecycle. Contract Management achieves this via utilization of so-called war stories and lessons learned and developing them further to produce best practices, processes and policies, and via using tools, such as software systems, to facilitate the Contract Management modus operandi. This study acknowledges that there is no one-size-fits-all Contract Management applicable globally and approaches the broad topic of Contract Management via the following research questions: 1. What is Contract Management and why does it matter? 2. How does Contract Management lead to the expected benefits in the contracting practice? 3. Are the legal aspect and passing the legal test sufficient to constitute a large and complex project type of a business contract? 4. What are the other aspects of a contract? Are they needed to constitute a coherent ‘contract (as) integrity’ (ex analogia Ronald Dworkin’s iconic law as integrity)? 5. One underlying question of the research is asked by an American philosopher, pragmatist William James: “What concrete difference does it being true make in any one’s actual life…?” Translated into the legal and business language: if what this dissertation argues is true, what difference would enhanced adoption of Contract Management modus operandi make to the legal quality of contracts and to the businesses that apply it? What should companies start doing differently tomorrow? The study is structured as follows. The Prologue sets the scene by presenting the scandalous Enron case and its relation to Contract Management. Chapter 1 introduces the study. Chapter 2 explains various definitions of Contract Management. Chapter 3 presents an example of contracts in action via the scope creep problem and Contract Management solutions to it, and explains how the choices over the commercial model, delivery model and contract strategy affect the likelihood for scope creep to arise. It also explains how to mitigate the impact of scope creep. Chapter 4 explains why the legal aspect of a contract is not sufficient in itself, and Chapter 5 explains what the other contractual aspects are and how they affect the coherence of contract. Chapter 6 concludes the study by presenting a contract as a multi-aspect, multidisciplinary, coherent ‘contract as integrity’. Contract Management is the glue, or mortar, between the bricks, that binds all aspects of a contract and a company’s contracting activity together. This study proposes several solutions that can be implemented in the contract practice to mutually benefit both parties. In addition, the study has resulted in the creation of a visual metaphor, showing a contract as a multi-cup scale (inspired by the scales of justice). Further, the dissertation takes steps towards creating a theory of contractual balances. As Contract Management is a very broad theme, it also proposes topics for future research. The Epilogue ponders whether it will be possible to close the circle started by the Enron case. If yes, what would that imply? What did we learn from the Enron case, if indeed we learned anything? Key words: Contract Management, Contract Lifecycle Management, Enron, scope creep, change management, contract as integrity, coherenceVuonna 2006 mahtavan Enron-korporaation aiempi toimitusjohtaja Jeffrey Skilling tuomittiin yli 24 vuodeksi vankeuteen yrityksen liiketoiminnassa tapahtuneista rikoksista. Yhdysvaltojen seitsemänneksi suurin yritys ja ns. uuden talouden airuena tunnettu Enron meni konkurssiin, ulottaen seurannaisvaikutuksia Yhdysvaltojen lisäksi kaikkialle maailmaan. Tämä monitieteinen ja monografiamuotoinen väitöstutkimus lähtee liikkeelle tästä tilanteesta. Se esittelee sopimusjohtamisen alun perin angloamerikkalaisessa käytännön liike-elämässä kehittyneenä systeemisenä toimintatapana, jonka tavoite on parantaa sopimusten juridista ja kokonaistaloudellista laatua, kustannustehokkuutta ja riskitasapainoa. Hyvin organisoitu sopimusjohtaminen tukee sopimusosapuolten välisen suhteen toimimista mahdollisemman sujuvasti koko sopimuksen elinkaaren ajan, ja sen avulla voidaan varautua sopimuksen kohteen muutoksiin sekä paremmin ennakoida sopimuksesta johtuvat väitteet ja vaateet. Eräs sopimusjohtamisen tärkeä tavoite on vähentää sopimuksen arvon alenemista sopimuksen koko elinkaaren aikana ja tästä johtuvaa arvovalumaa ulos yrityksestä. Sopimusjohtaminen toimintatapana saavuttaa nämä tavoitteet luomalla parhaita käytäntöjä ja kehittäen niitä edelleen prosesseiksi ja yrityksen sisäisiksi toimintalinjoiksi. Väitöstutkimuksen konteksti on kansainvälinen sopimustoiminta: globaalit korporaatiot ja niiden laajat ja monimutkaiset projektisopimukset. Tutkimus lähestyy sopimusjohtamista ja sopimuksen elinkaaren hallintaa toimivan liikeyrityksen sisältä käsin, sen Contract Management –osaston näkökulmasta. Tutkimuksen pääteollisuudenala on informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT), myös rakennusalan ja sotateollisuuden esimerkkejä on käytetty soveltuvin osin. Huolimatta tärkeästä käytännön merkityksestään kansainvälisessä oikeus- ja liike-elämässä ja siinä toimivien yritysten sopimuskäytännöissä, sopimusjohtaminen on ollut akateemisesti toistaiseksi niukalti tutkittu aihe. Kyseessä ei ole asemansa vakiinnuttanut oikeudenala. Tutkimus on ensimmäinen suomalaisessa oikeustieteellisessä tiedekunnassa laadittu Contract Management –toimintatapaan keskittyvä väitöskirja, ja ensimmäisiä maailmassa. Väitöskirja etenee Enronista tähän päivään tutkien, mitä Contract Management on ja miksi se on tärkeää. Lisäksi tutkimus selventää, miten sopimusjohtamista ja sopimuksen elinkaaren hallintaa voidaan nykyistä paremmin hyödyntää yritysten sopimustoiminnassa. Tutkimus perustelee, miksi oikeudellinen näkökulma sopimukseen ei yksinään ole riittävä, ja valottaa, millä muilla tavoilla sopimuksen aspekteja tulisi hahmottaa, jotta sopimus voi saavuttaa täyden potentiaalinsa ja sopimusintegriteetin: sisäisesti koherentin ja oikein punnitun sopimuksen, eheyden sopimuksen elinkaaren hallinnassa ja optimaalisesti tasapainotetun sopimustoiminnan. Johtopäätökset raportoivat lukijalle, mikä yritysten sopimuskäytännöissä muuttuu ja miten, jos sopimustoimintaa lähestytään Contract Management –toimintavan kautta. Miksi yritysten kannattaisi tehdä niin? Tämän tieteellisen väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan suoraan soveltaa käytäntöön suomalaisissa yrityksissä sekä suomalaisten yritysten ja niiden kansainvälisten sopimuskumppaneiden välisissä suhteissa, kotimaassa ja kansainvälisesti. Samalla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää sellaisia valitettavia seurauksia puutteellisesta sopimusjohtamisesta, joita on nähty meillä esimerkiksi Olkiluoto- ja Länsimetro-projekteissa. Koska Contract Management –toimintatapa on erittäin laaja aihealue, johtopäätösten lisäksi väitöskirjatutkimus ehdottaa useita mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Prologi pohtii, voiko Enronista alkanut ympyrä jonain päivänä sulkeutua. Jos kyllä, mitä se edellyttää? Jos ei, jatkammeko loputtomiin samojen virheiden toistamista, vai opimmeko jotakin Enronista? Avainsanat: Contract Management, sopimusjohtaminen, sopimuksen elinkaaren hallinta, Enron, sopimusintegriteetti
Subject: oikeustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record