Helsingin yliopiston hammaslääketietellisen koulutusohjelman suoriteseurantajärjestelmän arkkitehtuurimalli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106092586
Title: Helsingin yliopiston hammaslääketietellisen koulutusohjelman suoriteseurantajärjestelmän arkkitehtuurimalli
Author: Seppänen, Jukka-Pekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106092586
http://hdl.handle.net/10138/330777
Thesis level: master's thesis
Degree program: Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Computer Science
Magisterprogrammet i datavetenskap
Specialisation: Ohjelmistojärjestelmät
Software systems
Mjukvarusystem
Abstract: Helsingin yliopiston hammaslääketieteellisen koulutusohjelman suoritteita seurataan erinäisin Excel-taulukoin ja paperisin lomakkein. Suoritteet ovat osa opiskelijan kehittymistä kohti työelämää ja vaadittavien suoritteiden suorittamisen jälkeen opiskelijoille myönnetään oikeus toimia hammaslääkärin tehtävissä. Nykyisen järjestelmän ongelmana on opiskelijoiden tutkinnon kehittymisen seurannan vaikeus, sekä opiskelijan näkökulmasta oman oikeusturvan toteutuminen. Excel-taulukoiden julkinen näkyvyys opiskelijoiden keskuudessa mahdollistaa väärinkäytön, jossa opiskelija muuttaa toisen opiskelijan suoritteiden tietoja. Tässä tutkielmassa tutkitaan arkkitehtuurisia ratkaisuja, joilla suoriteseuranta voidaan tulevaisuudessa digitalisoida. Tutkielman lopputuloksena suositellaan järjetelmälle käytettävä tietokanta sekä sovellusarkkitehtuurimalli. Koska järjestelmässä käyttäjämäärä on rajattu hyvin pieneksi ja järjestelmän käyttö on satunnaista, ei järjestelmän tarvitse olla kovinkaan skaalautuva. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on olennaista, että jokainen opiskelijan tekemä suorite tallennetaan kantaan ja kannan tila pysyy vakaana koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tämän takia on suositeltavaa valita relaatiopohjainen tietokanta kuten PostgreSQL, joka tukee relaatiomallin lisäksi joustavia dokumenttitietokannasta tuttuja rakenteita. Arkkitehtuurimalliksi järjestelmään on suositeltavaa käyttää joko monoliittimallia, jossa järjestelmä toteutetaan yhden rajapinnan päälle, tai vaihtoehtoisesti mikropalveluina, jossa järejstelmä on jaettu kolmeen eri mikropalveluun.
Subject: Sovellusarkkitehtuuri
Mikropalvelut
Monoliitti arkkitehtuuri
Relaatiotietokannat
NoSQL-tietokannat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
seppanen_jukka-pekka_maisterintutkielma_2021.pdf 2.085Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record