Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään : Moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/33089
Title: Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään : Moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista
Alternative title: A Middle-aged Man who is Falling in Love is Searching for Himself : A Study of Novels by André Brink, Jörn Donner, and Isaac Bashevis Singer
Author: Ojajärvi, Marjo
Other contributor: Haaparanta, Leila
Knuuttila, Simo
Holopainen, Toivo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Date: 2012-06-08
Language: fin
Belongs to series: URN:ISSN:0356-9349
URI: http://hdl.handle.net/10138/33089
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this study, A Middle aged Man who is Falling in Love is Searching for Himself: A Study of Novels by André Brink, Jörn Donner, and Isaac Bashevis Singer, I examine the search for identity of middle aged men, who are married and who are in love with much younger women, from the point of view of ethical choices. In my research material I look at male characters with mid-life crises in Isaac Bashevis Singer's novel Shadows on the Hudson (1997), Jörn Donner's series of novels about the Anders family, especially Viimeinen kesä (1987), Itsenäisyyspäivä (1983) and Sattuman kauppaa (1993), and Andre Brink's States of Emergency (1988). My research an ethical and philosoph, is rather than a literary approach, and I primarily analyze my chosen texts from the perspective of moral philosophy. But having said that, my general goal in this research is to support the idea that it is useful and important that moral philosophy pays attention to literary works. In their stories of people´s lives novels offer concrete examples that deal with questions which moral philosophy approaches in a different way. This view is also proposed by Martha Nussbaum, Cora Diamond, and others. Applying moral philosophy opens new perspectives for reading literature, through which readers may enlarge their moral thinking, and the novels provide concrete narrative examples for understanding various concepts which are relevant in moral philosophy. I do not evaluate novels as such; I analyze the behavior of fictitious persons as moral agents in order to show how moral philosophical tools can be applied to novels in a way that is beneficial to a reader and also fruitful for a better understanding of these tools. The results of this research concern firstly the moral theoretical understanding of ethical situations of choice in relation to self knowledge, secondly ethical questions of falling in love and relationships as they occur in the life of the characters in the novels, and thirdly relations between literary fiction and ethical analysis. In dealing with ethical questions related to self understanding and the construction of personal identity, the examples constructed for theoretical purposes, and used in philosophical literature-, can be problematic because of the lack of personal depth and life orientation perspective. In such cases examples from fiction might well be more suitable for moral philosophical considerations. My goal is to demonstrate the usefulness of this kind of approach for moral philosophy, particularly in dealing with questions of self defeat, double life, weakness of will, the enchantment of love, fidelity, or friendship, with examples taken from various narrative contexts.Tutkimuksessani "Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään" tarkastelen rakastumisesta sekä rakastamisesta aiheutuvia moraaliongelmia. Tutkimusaineistoksi olen valinnut Isaac Bashevis Singerin romaanin Varjoja Hudsonin yllä, Jörn Donnerin Andersin suvusta kertovan kahdeksan osaisen romaanisarjan, erityisesti teokset Viimeinen kesä, Itsenäisyyspäivä sekä Sattuman kauppaa, ja André Brinkin romaanin Poikkeustiloja. Valitut teokset eivät kerro perinteistä rakkaustarinaa, vaan käsittelevät rakastumista, jonka kautta etsitään omaa identiteettiä. Tutkimukseni kuuluu etiikan ja elämänkatsomustieteen eikä kirjallisuustieteen alaan, ja tästä syystä tarkastelen kaunokirjallisia teoksia moraalifilosofian enkä kirjallisuustieteen suunnasta. Analysoin tutkimuksessani romaaneissa esiintyvien parisuhteessa elävien ja itseään paljon nuorempiin naisiin rakastuneiden keski-ikäisten miesten identiteetin etsintää eettisten valintojen näkökulmasta. Tarkastelen, minkälaisia valintoja romaanihenkilöt tekevät, miten ne pohjautuvat heidän itsekäsitykseensä, miten he perustelevat valintojaan ja mitä tavoitteita niihin sisältyy. Pohdin, miten ympäristön asettamat velvollisuudet tai yksilön omat kyvyt vaikuttavat tiettyyn valintaan sekä miten eri romaanihenkilöt kokevat samat asiat tai tilanteen. Arvioin, miten minuus löytyy uudessa rakkaussuhteessa rakastumisen kautta, miten rakastumisen tunteen pohjalta syntynyt parisuhde kehittyy ja miksi mies lopulta jää kuitenkin yksin. Tutkimustulokset koskevat ensinnäkin eettisten valintatilanteiden moraaliteoreettista hahmottamista suhteessa itsekäsitykseen, toiseksi rakastumisen ja parisuhteen eettisiä kysymyksiä siten kuin ne ilmenevät romaanihenkilöiden elämässä sekä kolmanneksi kaunokirjallisuuden ja eettisen analyysin välisiä suhteita. Romaaneissa moraalifilosofiset teemat asettuvat osaksi laajempaa elämän kokonaisuutta. Itse rakastuminen sijoittuu elämän vaiheeseen, jossa henkilö etsii uutta sisältöä elämäänsä. Tällainen tausta yleensä puuttuu abstrakteista filosofisista esimerkeistä, mutta sen huomioon ottaminen antaa filosofiselle tarkastelulle konkreettisuutta. Samoin moraalifilosofiset erityisteemat näyttäytyvät romaanien kautta yhteyksissä, joita on vaikea hahmottaa ilman narratiivista yhteyttä ja joiden tunteminen lisää moraalifilosofisen tarkastelun asianmukaisuutta. Kaksoiselämän, itsepetoksen, heikkotahtoisuuden ja parisuhteen oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat kaikki aiheita, joiden osalta filosofinen keskustelu hyötyy olennaisesti siitä, että tuntee, miten romaanikirjailijat kirjoittavat niistä. Eikö psykologian ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus tarjoa samaa informaatiota? Kumpikin tieteenala lisää tietysti filosofin asiantuntemusta, mutta ei korvaa sitä, että moraalifilosofia pyrkii myös tarkastelemaan konkreettisten henkilöiden toimia konkreettisissa tilanteissa; sitä myös romaanit tekevät omalla tavallaan ja mahdollistavat kokonaisen elämänkaaren tarkastelun. Onko moraalifilosofian kannalta hyödyllistä lukea romaaneja? Tutkimukseni tavoitteena on tukea ajatusta, että moraalifilosofisen keskustelun kannalta on hyvä kiinnittää huomiota romaanikirjallisuuteen, sillä monet filosofit ovat kiinnittäneet huomiota narratiivisen aspektin hedelmällisyyteen eettisen subjektin ymmärtämisessä ja mikä on myös relevantti tässä tutkimuksessa. Romaanit tarjoavat tarinoissaan ihmisen elämänkaareen sisältyviä konkreettisia esimerkkejä, joita moraalifilosofiassa käsitellään. Kirjallisuuden lukemiselle moraalifilosofia avaa uusia näkökulmia, joiden kautta lukijalla on mahdollisuus kehittää omaa moraaliajatteluaan.
Subject: teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record