Kustantamoiden lastenkirjoja esittelevät Instagram-julkaisut tekstilajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152759
Title: Kustantamoiden lastenkirjoja esittelevät Instagram-julkaisut tekstilajina
Author: Laitinen, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152759
http://hdl.handle.net/10138/331124
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa selvitetään, millainen on kustantamoiden Instagramissa julkaisemien lastenkirjaesittelyiden tekstilaji. Tekstilaji on verrattain uusi, ja sen syntyyn on vaikuttanut muutos kirja-alan kentällä ja sosiaalisen median käytön lisääntyminen markkinointikanavana. Tekstilaji on muotoutunut täyttämään kustantamoiden tarvetta uudelle markkinointitavalle. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen on tekstilajin funktionaalinen rakenne: millaisia funktionaalisia jaksoja tekstilajiin kuuluu, miten ne toteutuvat tekstissä, mitkä niistä ovat pakollisia tai valinnaisia ja missä järjestyksessä ne tyypillisesti sijaitsevat. Tutkimus asettuu tekstilajitutkimuksen kenttään. Siinä tarkastellaan tekstilajia sen funktionaalisen rakenteen kautta ja hyödynnetään Bhatian, Swalesin ja Hasanin ajatuksia tekstilajin funktionaalisista jaksoista, askeleista ja rakennepotentiaalista. Tarkastelun kohteena ovat Otavan ja WSOY:n lastenkirjoja esittelevien Instagram-tilien julkaisut. Tutkimuksen aineistona on 34 Instagram-julkaisua, jotka Otava ja WSOY ovat julkaisseet lastenkirjoja esittelevillä Instagram-tileillään elo- ja syyskuun 2020 aikana. Julkaisuissa esitellään kirjoja, joita Otava ja WSOY myyvät, eli julkaisuilla on promotionaalinen funktio. Analyysin perusteella tekstilaji rakentuu seuraavista funktionaalisista jaksoista: huomion kiinnittäminen, sisällön esitteleminen, kiinnostuksen herättäminen, positiivinen arvioiminen, lukemaan kehottaminen, tekijöiden huomioiminen ja kohderyhmän ilmoittaminen. Jaksot esiintyvät tyypillisesti tekstissä tässä järjestyksessä. Ainoa pakollinen jakso tekstilajissa on sisällön esitteleminen. Instagram tekstien alustana tuo tekstilajiin omat piirteensä, joiden tarkempi analyysi jää jatkotutkimuksen aiheeksi. Instagramille ominaisia piirteitä tekstilajissa ovat kuvat, emojit ja aihetunnisteet. Tutkielmasta selviää, että tekstilajin vakiintuneisuudessa on havaittavissa pieniä eroja kustantamoiden välillä. Tekstilaji tulee todennäköisesti vielä kehittymään tulevaisuudessa yhteiskunnan ja alustansa muuttuessa. Tutkielma ei kerro, millainen lastenkirjan markkinointiteksti on hyvä tarkoituksessaan, vaan selvittää, millaisia tekstit ovat sellaisina kuin ne julkaistaan. Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia esimerkiksi tekstien tehokkuutta Instagramin statistiikan valossa tai verrata lastenkirjojen esittelytekstejä aikuisten kirjojen esittelyteksteihin Instagramissa.
Subject: Tekstilaji
lastenkirja
Instagram
promotionaalisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
laitinen_hanna_maisterintutkielma_2021.pdf 814.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record