Tekijänoikeudellisen loukkauksen arviointi tekoälyn käyttämän harjoitusdatan sisältäessä suojattuja musiikkiteoksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152707
Title: Tekijänoikeudellisen loukkauksen arviointi tekoälyn käyttämän harjoitusdatan sisältäessä suojattuja musiikkiteoksia
Author: Massinen, Rosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152707
http://hdl.handle.net/10138/331178
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Kauppaoikeus
Commercial Law
Handelsrätt
Abstract: Teknologian ja tekoälyjen kehitys on kiihtynyt viime vuosikymmenien aikana tuoden mukanaan uudenlaisia haasteita tekijänoikeuteen. Tutkielman aiheena on tekijänoikeusloukkauksen arvioiminen, kun tekoälyn käyttämän harjoitusdatan materiaalina on tekijänoikeudella suojattuja musiikkiteoksia. Oikeudenloukkauksen mahdollisuutta tarkastellaan erityisesti kappaleen valmistamisen näkökulmasta. Tarkastelun keskiössä on tietoyhteiskuntadirektiivin 2 artiklan mukainen kappaleen valmistamista koskeva oikeus ja saman direktiivin 5 artiklassa säädetty tilapäisen kappaleen valmistamista koskeva poikkeus. Lisäksi tarkastellaan DSM-direktiivin 4 artiklan mukaista kappaleen valmistamista koskevaa poikkeusta tekstin- ja tiedonlouhintatarkoituksessa. Edellä mainittujen artiklojen sisällön tarkastelu ei suoraan anna vastausta siihen, tapahtuuko oikeudenloukkausta tekoälyn säveltäessä musiikkia suojattuja musiikkiteoksia sisältävää harjoitusdataa hyödyntäen. Johtopäätöksenä tutkielmassa kuitenkin esitetään, että oikeudenloukkaus on mahdollinen tekijän kappaleen valmistamista koskevan yksinoikeuden mukaisesti. Tutkielmassa tarkastellaan myös Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain 107 §:n mukaista fair use -doktriinia, joka sallii teoksen kohtuullisen käytön, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Tutkielmassa arvioidaan, voisiko tekoälyn teoksia sisältävän harjoitusdatan hyödyntäminen olla fair use -doktriinin mukaisesti teoksen kohtuullista käyttämistä ja siten sallittavaa. Tutkielmassa arvioidaan myös mahdollisuutta ottaa fair use -doktriinia vastaava kohtuullisen käytön mahdollistava oppi myös eurooppalaiseen tekijänoikeuteen.
Subject: tekijänoikeus
tekoäly
kauppaoikeus
immateriaalioikeus
kappaleen valmistaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record