Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen Muksuopin keinoin : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/331180

Citation

Hautakangas , M , Uusitalo , L & Kumpulainen , K 2021 , ' Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen Muksuopin keinoin : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksia ' , Journal of Early Childhood Education Research , Vuosikerta. 10 , Nro 2 , Sivut 293–328 . < https://jecer.org/lapsen-itsesaatelytaitojen-tukeminen-muksuopin-keinoin-varhaiskasvatuksen-ammattilaisten-kertomuksia/ >

Title: Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen Muksuopin keinoin : Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksia
Author: Hautakangas, Merja; Uusitalo, Lotta; Kumpulainen, Kristiina
Contributor organization: Learning, Culture & Interventions (LECI)
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteiden osasto
Opettajankoulutus
Date: 2021-06-15
Language: fin
Number of pages: 36
Belongs to series: Journal of Early Childhood Education Research
ISSN: 2323-7414
URI: http://hdl.handle.net/10138/331180
Abstract: Lasten itsesäätelytaitojen haasteet ovat yksi yleisimmistä huolenaiheista varhaiskasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden (N = 14) kertomuksia lasten itsesäätelytaitojen tukemisesta Muksuopin keinoin. Vaikka Muksuoppia on käytetty Suomessa jo 1990- luvulta alkaen, sen käyttöön ja vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus on vähäistä. Tutkimusaineisto kerättiin, kun 10 viikon Muksuoppi-interventiosta oli kulunut viisi kuukautta. Aineisto analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla, jota ohjasivat kysymykset, kuinka työntekijät kuvaavat tukevansa lasten itsesäätelytaitoja ja mikä heidän mielestään tekee Muksuopista pedagogisesti toimivan työkalun. Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten tuki itsesäätelyä harjoittelevalle lapselle kiteytyi vuorovaikutteiseen ja kekseliääseen pedagogiikkaan. Vuorovaikutteisuus näyttäytyi yhdessä tekemisenä ja kekseliäisyys ammattilaisten taitona soveltaa Muksuopin välineitä ja kehittää niitä. Siten Muksuopin vaikutuksellisuutta ja käyttöä varhaiskasvatuksessa ei voi tarkastella irrallaan ammattilaisten pedagogisesta osaamisesta. Muksuopin käytön pedagogiset perustelut olivat optimistisuus ja lapsikeskeisyys. Optimistisuus kuvattiin kasvun näkökulmana ja lapsikeskeisyys lapsen toimijuuden ja pätevyydentunnon tukemisena. Tutkimus tuottaa uutta tietoa lapsen itsesäätelytaitojen tukemisesta ja Muksuopista varhaiskasvatuksen pedagogisena välineenä.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hautakangas_Uusitalo_Kumpulainen_Issue10_2.pdf 889.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record