Muistisairas vanhus : ympärivuorokautisessa hoidossa olevan vanhuksen yhteydenpito-oikeuden rajoittaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162823
Title: Muistisairas vanhus : ympärivuorokautisessa hoidossa olevan vanhuksen yhteydenpito-oikeuden rajoittaminen
Author: Marttila, Anne-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162823
http://hdl.handle.net/10138/331191
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Valtiosääntöoikeus
Constitutional Law
Statsförvaltningsrätt
Abstract: Yksityiselämän suoja on perustuslaissa turvattu perusoikeus (PL 10 §), jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Yksityiselämän suojaa ei voi rajoittaa ilman valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita. Covid-19-viruksen aiheuttaman pandemian yhteydessä Suomessa nousi entistä kiivaampaan keskusteluun heikommassa asemassa olevien ihmisten, kuten vanhusten ja vammaisten oikeudet. Erityistä huolta on herättänyt ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä olevien yhteydenpito oikeus läheisiinsä. Suomessa hoitolaitokset ovat koronapandemian aikana rajoittaneet asukkaidensa yksityiselämän suojaa ja itsemääräämisoikeutta mm. asettamalla erilaisia kieltoja ja rajoituksia asukkaiden läheisten vierailuille. Rajoitusten tarkoituksena on ollut pohjimmiltaan turvata perustuslain 7 §:n mukaista oikeutta elämään sekä perustuslain 19 §:n mukaista oikeutta riittäviin terveyspalveluihin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan covid-19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi palveluasumisyksiköissä tehtyjä yksityiselämän suojan ja itsemääräämisoikeuden rajoituksia erityisesti muistisairaan vanhuksen näkökulmasta. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan erityisesti vanhusten yksityiselämään suojaan kohdistuneita käytännön rajoitustoimenpiteitä ja arvioidaan niiden oikeudellisia perusteita sekä ennakollisesta että jälkikäteisestä laillisuusvalvonnasta saadun tulkintakäytännön avulla. Lähteinä on käytetty mm. tuoreita eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoja ja tuomioistuinten ratkaisuja sekä perustuslakivaliokunnan aikaisempaa tulkintakäytäntöä. Tutkielman keskeisenä tarkoituksena on arvioida muistisairaan vanhuksen asemaa koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen keskellä. Tutkielmassa tarkastellaan mm. sitä, miten Suomen lainsäädäntö, viranomaiset ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat ovat käytännössä vastanneet vanhusten perusoikeuksien täyttymiseen koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa erityisesti perustuslain 10 §:n näkökulmasta. Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten yksityiselämän suojaan kohdistuvat rajoitukset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla perusteltavissa ja miten perus- ja ihmisoikeuksina turvattujen oikeuksien – oikeuden elämään ja yksityiselämän suojan – kollisiotilanteet näyttäytyvät oikeudellisen ratkaisu- ja tulkintakäytännön valossa tällä pandemian aikakaudella.
Subject: vanhusoikeus
perusoikeuksien rajoittaminen
yksityiselämän suoja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record