Törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu : tutkimus oikeuskäytännön toteutumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162815
Title: Törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu : tutkimus oikeuskäytännön toteutumisesta
Author: Multanen, Anssi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162815
http://hdl.handle.net/10138/331204
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Rikosoikeus
Criminal Law
Straffrätt
Abstract: Syksyllä 2007 sekä 2008 tapahtuneet kouluampumiset järkyttivät maatamme suuresti. Näissä iskuissa kuoli yhteensä 20 ihmistä ja haavoittui useita. Näiden tekojen jälkipuinnissa sekä oikeuskäsittelyssä viimeistään yleiseen tietoon tuli, että Suomessa törkeänkään henkirikoksen tai törkeän ryöstön valmistelu ei ole ollut rangaistavaa. Oikeuskäsittelyn aikana ilmi tuli, että kyseinen epäkohta oli myös ulkomaalaisten rikollisliigojen tiedossa, sillä Liedon iskua seuranneessa oikeuskäsittelyssä he vetosivat nimenomaisesti tähän, että rikoksen valmistelu ei ole Suomessa rangaistavaa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja useissa muissa maissa. Tämän jälkeen myös Suomessa alettiin valmistella kyseisten valmistelutekojen kriminalisoimista. Valmistelukriminalisointeihin voi katsoa liittyvän myös ongelmia. Rangaistusvastuuta ei saa ulottaa liian olemattomiin valmistelutekoihin, ettei ketään rangaista pahoista aikeista. Rikosoikeudessa lähtökohtaisesti on suhtauduttu torjuvasti valmistelukriminalisointeihin. Jos rikosta miettii aikajanan kautta, yleisesti voidaan ajatella, että idea kypsyy tekijän pään sisällä, josta edetään yrityksen kautta täytettyyn tekoon Tässä tutkielmassa on tarkoituksena selvittää, mitenkä uudehkoa lakia on oikeuskäytännössä tulkittu. Millaisista valmisteluteoista on annettu langettava tuomio ja milloin taas tuomitsemisen edellytykset eivät ole täyttyneet. Lisäksi tutkielmassa pyritään määrittämään millaista tuomitsemiskynnystä yleisesti voidaan pitää hyväksyttävänä kyseisessä rikoslajissa, ja mietitään mitenkä kriminalisointi vastaa sille asetettuja tavoitteita.
Subject: Rikoks
valmistelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record