Helsingin yliopiston riskienhallinta : tapaustutkimus riskienhallinnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162862
Title: Helsingin yliopiston riskienhallinta : tapaustutkimus riskienhallinnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta
Alternative title: Risk management at the University of Helsinki : a case study on the aims of risk management
Author: Vesalainen, Saimi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162862
http://hdl.handle.net/10138/331209
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yleinen valtio-oppi
Political Science
Allmän statslära
Specialisation: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Study Line for Administration and Organisations
Linjen för forskning i administration och organisation
Abstract: Helsingin yliopistolla otettiin vuoden 2018 alusta käyttöön kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan tähtäävä riskienhallinnan toimintamalli, jonka implementaatiota tai toimintaa ei ole tähän mennessä selvitetty. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston riskienhallinnalle annettuja tavoitteita ja niiden toteutumista, sekä laajentaa korkeakoulujen riskienhallintakäytäntöjä koskevan tutkimuskirjallisuuden näkökulmaa. Tutkielmassa hyödynnetään Robert Yinin tapaustutkimusarvioinnin, sekä Evert Vedungin ja Morten Balle Hansenin monitahoarvioinnin metodologiaa. Tapaustutkimusarvioinnilla pyritään selvittämään riskienhallinnan toimintamallin virallisia tavoitteita ja niiden toteutumista. Monitahoarvioinnin keinoin tutkitaan yliopiston eri yksiköiden näkemyksiä riskienhallinnan toimivuudesta. Tutkielman aineisto koostuu yliopiston virallisista riskienhallintaa ohjaavista asiakirjoista, vuosien 2017-2019 strategian toimeenpanosuunnitelmista ja toimintakertomuksista, sekä yliopiston eri yksiköiden johtajien haastatteluista. Tutkielman perusteella riskienhallinnan toimintamalli on muotoiltu hyvin ja perustellusti, mutta se, kuinka se on implementoitu eri yksiköissä, vaihtelee. Tämän takia riskienhallinnasta ei käytännössä saada täyttä hyötyä kaikissa yksiköissä, eivätkä kaikki riskirekisterin tiedot näin ole täysin vertailukelpoisia. Riskienhallinnan toimintamallille annetut tavoitteet liittyvät sääntöjen noudattamiseen ja laadunvalvontaan, laadukkaan riskienhallintaprosessin toteutumiseen sekä tiedon hyödyntämiseen. Näistä erityisesti tiedon hyödyntäminen kuitenkin jää vähemmälle huomiolle useiden yksiköiden toiminnassa. Tavoitteiden toteutumista voisi parantaa esimerkiksi keskustelemalla riskienhallinnan tärkeydestä yksiköissä sekä yksiköiden ja riskienhallinnan asiantuntijan kesken.
Subject: riskienhallinta
Helsingin yliopisto
organisaatio
hallinto
tapaustutkimus
Subject (yso): riskienhallinta
yliopistot
hallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vesalainen_Saimi_tutkielma_2021.pdf 405.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record