”Suomi epäonnistuu lasten kasvattamisessa” : diskurssianalyyttinen tutkimus nuorten väkivaltaa koskevista verkkokeskusteluista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162848
Title: ”Suomi epäonnistuu lasten kasvattamisessa” : diskurssianalyyttinen tutkimus nuorten väkivaltaa koskevista verkkokeskusteluista
Author: Kuusto, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162848
http://hdl.handle.net/10138/331247
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tässä maisterintutkielmassa on tarkoitus selvittää, miten nuorten väkivallasta puhutaan ja millaisia merkityksiä ilmaukset saavat nuorten väkivaltaa koskevien artikkeleiden kommenttiketjuissa. Keskeinen tavoite oli selvittää, millaisia epäonnistumista merkityksellistäviä diskursseja on löydettävissä kommenttiketjujen viesteistä. Maisterintutkielman tutkimusaineistona käytin julkisia internetin kommenttiketjuja, jotka liittyivät kahteen Helsingin Sanomien artikkeliin, jotka koskivat Koskelan surmaa ja Vallilan puukotusta. Tutkimusaineisto koostui kahdesta kommenttiketjusta. Yksittäisiä kommentteja oli 158, joista valtaosa oli melko pitkiä. Kommentit on kirjoitettu marras- ja joulukuussa 2020. Tutkimusmenetelmänä käytin aineistolähtöistä diskurssianalyysiä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi. Tutkin minkälaisia epäonnistumista merkityksellistäviä diskursseja kommenttiketjuista on löydettävissä ja miten niitä representoidaan keskusteluissa. Analyysin tuloksen hahmottui viisi erilaista diskurssia, jotka nimesin ammattitaidottomuuden, kyvyttömyyden, välinpitämättömyyden, vastuuttomuuden ja kurittomuuden diskursseiksi. Diskurssit heijastelevat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, ideologioita ja hierarkkisia valta-asetelmia. Niiden kautta voidaan tarkastella, kuinka nuorten väkivallasta ja epäonnistumisesta lasten suojelemisessa keskustellaan ajankohtaisessa verkkokeskustelussa. Diskurssit muodostavat keskenään erilaisia käsityksiä ja kuvauksia maailmasta, eli representaatioita. Keskeisimmät diskurssien konstruoimat representaatiot ovat ammatillinen kompetenssi, kurin puute, yhteisöllisyyden puute, rakkauden puute ja pahuus. Representaatioissa käytetään valtaa positioimalla epäonnistunut yhteiskunnallisesti alempiarvoiseen asemaan. Diskursseissa keskustelevat keskenään yhteiskunnan ja yksilön vastuu ja epäonnistuminen.
Subject: aggressiivisuus
väkivalta
diskurssianalyysi
verkkokeskustelut
epäonnistuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuusto_Johanna_maisterintutkielma_2021.pdf 670.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record