"But look, this is my job!" : Kivimedia, Ableism, and the Reconfiguration of d/Disability.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162892
Title: "But look, this is my job!" : Kivimedia, Ableism, and the Reconfiguration of d/Disability.
Author: Nieminen, Toni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162892
http://hdl.handle.net/10138/331287
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
Master's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet för samhälle i förändring
Specialisation: Antropologia
Anthropology
Antropologi
Abstract: This thesis examines the politics of language and d/Disability enacted by the participants in Kivimedia, a media workshop where d/Disabled persons are aided by media professionals in producing media content. Through an ethnographic analysis of Kivimedia radio broadcasts, the thesis develops a theoretical framework that weaves together linguistic anthropology with critical disability studies. My aim is to understand how ableist ideologies are both reproduced and challenged through linguistic practice. The thesis thus explores Kivimedia as a linguistic and discursive space where d/Disabled and a/Able-bodied interlocutors cooperate, interact and frame one another’s speech, thereby indexing the broader discursive field of d/Disability politics. Ultimately, the thesis contends that Kivimedia participants produce a d/Disability counterpublic through their radio broadcasting, that functions against the backdrop of an ableist public sphere. By establishing a public platform premised on the validity and value of d/Disabled experiences, Kivimedia allows d/Disabled speakers to “Crip” culture, that is, make evident, and possibly transform, the material positionalities of d/Disabled identities within an ableist structure and to interrogate their d/Disabled experiences outside ableist regimentation. In doing so, d/Disability becomes reconfigured as a valued, agentive interactional positionality, manifested relationally and dialogically with a/Able-bodied allies. Through this analysis, the thesis theorizes the interconnection between d/Disability and ableism as something emergent both in and across interaction, as both relational and dialogical. When perceived as interactional achievement, one can understand and scrutinize the dialectical relationship between the abstract institutions that perpetuate ableism and discourses on d/Disability and the interactional practices that comprise everyday life. Within such an interactional understanding, we can analyze and critique ableism and its everyday violence and recognize how both individuals and groups work to expose, challenge and transform ableist structures.Uppsatsen undersöker den bakomliggande politik som genomsyrar språket och förmedlandet av funktionsvariation i Kivimedia, en media workshop där funktionsvarierade personer blir assisterade av professionella inom mediebranschen i producerandet av medieinnehåll. Genom en etnografisk analys av Kivimedias radiosändningar, tillämpas ett teoretiskt ramverk som sammanför lingvistisk antropologi med kritisk handikappvetenskap. Mitt mål är att förstå hur ableistiska ideologier både reproduceras och motarbetas genom språkbruk. Därmed granskar uppsatsen Kivimedia som ett lingvistiskt och diskursivt rum där funktionsvarierade och funktionsnormativa interlokutörer samarbetar, interagerar och utformar varandras språkanvändning, en process som efterliknar och typifierar det bredare diskursiva fältet av funktionshinderspolitiken. Uppsatsen argumenterar att medlemmarna i Kivimedia producerar en funktionsvarierad “motpublik” (counterpublic), som fungerar mot bakgrunden till en ableistisk offentlighet. Genom att etablera en offentlig plattform, som bygger på premissen av funktionsvariation som ett giltigt och värdefullt tillstånd, tillåter Kivimedia sina medlemmar att “Crippa” kultur, det vill säga göra uppenbart, och potentiellt förändra, funktionsvarierade identiteters materiella positioner inom en ableistisk struktur. Samtidigt tillåts de rannsaka sina funktionsvarierade upplevelser utanför en begränsande ableism. Processen leder till en omkonfigurering av funktionsvariation som en värderad agens och legitim position, vilket manifesteras relationellt och dialogiskt tillsammans med funktionsnormativa personer. Genom denna analys, teoretiseras sambandet mellan funktionsvariation och ableism som framväxande både inom och över interaktion, som både relationellt och dialogiskt. När vi förstår dessa tillstånd som en handling i interaktion, möjliggörs en analys och ifrågasättning av det komplexa förhållandet mellan ableism som dels en abstrakt struktur, som genomsyrar diskursiva förståelsen av funktionsvariation, och dels en växelverkan, som förhandlas i det vardagliga livet. Inom en interaktionell förståelse, kan vi kritisera ableism och det vardagliga våldet den medför, samtidigt som vi uppmärksammar hur både individer och grupper arbetar för att avslöja, utmana och förändra ableistiska strukturer.
Subject: Linguistic Anthropology
Critical Disability Studies
Ableism
d/Disability
Linguistic ideology
Ambivalence
Resistance
Publics
Counterpublics
Crip theory


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nieminen_Toni_Maisterintutkielma_2021.pdf 827.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record