Tappiontasaus tuloverotuksessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-14-1841-9
Title: Tappiontasaus tuloverotuksessa
Author: Nuotio, Vesa-Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Tax losses recorded on the basis of the negative results of sources of income have significant relevance both for the tax recipients and the taxpayers. The total amount of the tax losses which were carried forward from FY 2009 in Finland was approximately 24.7 billion euros. The amount of the tax losses corresponded to approximately 14.2 per cent of the Finnish Gross national Product. Tappiontasaus tuloverotuksessa is the first treatise published in Finland in which the main focus is the application of the rules on trading losses and other comparable tax losses in the Income Tax Act and in the Act on Tax Assessment. The focus is on the losses which arise, when all deductible expenses and other items are deducted from the taxable income in accordance of the applicable tax law (such as, Business Income tax Act or Income Tax Act). Thus, rules on expenses, such as, capital losses and exchange rate losses are not examined in the treatise. The starting point of the treatise is that taxpayers have the right to get their losses recorded and deducted. However, there are a number of restrictions on this right. In the treatise questions, such as, how tax losses are recorded and how the taxpayer can influence the amount of the tax loss are examined. Additionally the following questions are examined in the treatise: how tax losses are deducted and whether there are restrictions on the deduction of a tax loss; which corporate bodies may forfeit their right to carry forward their tax losses due to changes in their ownership structure; how it can be determined, whether there has been such a change in the ownership of a corporate body with tax losses which does effect on the right of the corporate body to carry forward its tax loss; is it possible to influence on the way the consequences on the right to carry forward tax losses of the changes in the ownership structure; which are the requirements that the tax authorities may give an exemption to carry forward the tax losses in spite of a change in the ownership of a corporate body with tax losses; can an exemption constitute a state aid forbidden by the EU rules; what are the legal consequences of a decision on exemption; when a tax loss of a merging or demerging entity can be transferred to a recipient entity and how the recipient entity can utilize the loss transferred in a merger or in a demerger. The treatise is based to a large extent on case law and legal literature, as the relevant tax rules and Government bills give little guidance on the way taxes should be assessed in may practical situations concerning tax losses. The treatise includes also many examples by which the practical situations are illustrated. The treatise is beneficial for all who will handle matters relating to tax losses in their work. The author has more than 20 years working experience in the field of income taxation. He has worked among other is audit firms and in the Finnish Supreme Administrative Court.Verotuksessa vahvistetuilla eri tulolähteiden tappioilla on suuri merkitys sekä veronsaajille että verovelvollisille. Verovuodelta 2009 seuraavalle verovuodelle siirtyvien eri tulolähteistä vahvistettujen tappioiden määrä on ollut noin 24 671 MEUR. Tappioiden määrä on vastannut noin 14,2 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verotuksessa vahvistettuja tappioita on tällöin ollut 192 732 yrityksellä ja muulla verovelvollisella. Tappiontasaus tuloverotuksessa on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa keskitytään tarkastelemaan tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain tappiontasausta koskevien säännösten soveltamista. Tarkastelun kohteena ovat ne tappiot, jotka saadaan, kun kyseessä olevan tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain mukaan verovuodelle jaksotettavista veronalaisista tuloista vähennetään samalle verovuodelle kohdistetut, kyseessä olevan tulolähteen verotuksessa sovellettavan verolain nojalla vähennyskelpoiset menot ja menetykset. Teoksen lähtökohtana on, että verovelvollisilla on oikeus saada tappionsa vahvistettua ja sittemmin vähennettyä. Verolainsäädännössä tälle oikeudelle on kuitenkin asetettu useita rajoituksia. Tarkastelun kohteena teoksessa ovat muun muassa seuraavat kysymykset: - miten tappio vahvistetaan ja miten voidaan vaikuttaa vahvistettavan tappion määrään - miten tappio vähennetään ja miten tappion vähentämistä on rajoitettu - mitkä yhteisöt voivat menettää tappioidensa vähennysoikeuden omistusrakenteessa tapahtuneen muutoksen vuoksi - miten voidaan määrittää, milloin omistusrakenteessa on tapahtunut tappioiden vähennysoikeuteen vaikuttava muutos - miten voidaan vaikuttaa omistusrakenteen muutosten tappioiden vähennysoikeutta koskeviin seurauksiin, ja millä edellytyksillä tappioiden vähentämiseen voidaan saada poikkeuslupa omistusrakenteen muutoksesta huolimatta - voiko poikkeuslupa olla EU-oikeudessa tarkoitettua valtiontukea ja mitä vaikutuksia myönteisellä ja kielteisellä poikkeuslupapäätöksellä on - milloin tappio voi yleisseuraantotilanteessa siirtyä sulautuvalta tai jakautuvalta yhteisöltä vastaanottavalle yhteisölle ja miten vastaanottava yhteisö voi vähentää sille yleisseuraannossa siirtyneen tappion - miten vastaanottava yhteisö voi vähentää sille yleisseuraannossa siirtyneen tappion. Teoksessa ei tarkastella luovutustappioita ja muita tappioiksi kutsuttuja menoeriä. Teoksessa tuodaan laajasti esille tappiontasausta koskevaa oikeuskäytäntöä. Teoksessa on myös useita esimerkkejä, joilla havainnollistetaan erilaisia tulkintatilanteita. Teoksesta on apua kaikille, jotka joutuvat työssään ottamaan kantaa tappiontasausta koskeviin kysymyksiin. Tekijällä on yli 20 vuoden työkokemus tuloverotuksen alalla muun muassa tilintarkastusyhteisöistä ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
URI: URN:ISBN:978-952-14-1841-9
http://hdl.handle.net/10138/33130
Date: 2012-06-01
Subject: finanssioikeus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record