Payers and Players : Problem Representations, Policy Diffusion, and Boundary Work in Finnish Peace Mediation

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Mahne, Matilda Rosalyn
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106162866
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/331312
dc.description.abstract Rauhantekijät työskentelevät jatkuvasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Rauhan edistämisen tavat eivät ole tyhjiössä, ja ne mukautuvat toimintaympäristönsä muutoksiin. Sama pätee rauhanvälitykseen. Suomen ulkoministeriöön perustettiin koronaviruspandemian aikana uusi rauhanvälityskeskus. Tämä tapaustutkimus ottaa uuden keskuksen tutkimuskohteekseen ja analysoi, mitä tekijöitä on ollut vaikuttamassa sen perustamiseen. Aineisto tutkimusta varten kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Haastateltavina oli yhteensä 10 valtiollista ja kansalaisyhteiskunnallista rauhanvälityksen asiantuntijaa, ja haastattelut olivat noin tunnin mittaisia. Tässä tutkimuksessa rauhanvälityskeskusta tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen avulla, joka rakentuu kolmesta teoriasta: poliittisen retoriikan ongelmanmäärittelyn analyysiin tarkoitettu What is the Problem Represented to be (WPR) -lähestymistapa, politiikkamallien leviäminen (policy diffusion) ja rajatyön käsite (boundary work). Tämän teoreettisen viitekehyksen avulla tutkimus selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat keskuksen perustamiseen. Tutkimuksen keskeisimmäksi tulokseksi nousi se, ettei rauhanvälityskeskuksen perustaminen ole ollut pelkkä ulkoministeriön sisäinen rakenneuudistus. Sen perustamiseen on vaikuttanut niin kansalliset, alueelliset kuin kansainvälisetkin tekijät. WPR-menetelmä, politiikkamallien leviämisen mekanismit ja rajatyön aktiivinen teko osoittivat kaikki samaan tulokseen: suomalaisessa rauhanvälitysyhteisössä, varsinkin valtiollisella tasolla, on halua tehdä Suomesta merkittävä tekijä kansainvälisessä rauhanvälitysympäristössä, ei ’vain’ rahoittaa kansalaisjärjestöjä tekemään rauhanvälitystyötä. Tehty tutkimus ja sen tulokset ovat relevantteja monella tasolla. Diskurssien analysointi auttaa ymmärtämään valtiollista politiikka ja sen yhteiskunnallista merkitystä, ja tulokset tuovat esiin kansalaisyhteiskunnan roolin valtion toiminnassa. Ne myös näyttävät, miten hallitustenväliset järjestöt luovat suuntaviivoja ja painotuksia, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen valtion toimintaan. fi
dc.description.abstract Peacemakers operate in an increasingly complex global environment. Approaches to peace, including peace mediation, also reflect these changes happening in the surrounding world. Amid the Covid-19 pandemic, a new Centre for Peace Mediation within the Ministry for Foreign Affairs of Finland (MFA) was established. This thesis conducts a critical inspection of a policy’s seemingly sudden emergence by taking the Centre as its case study. With scarce policy documents, this study collected its data through conducting 10 semi-structured interviews with state and nonstate actors in the Finnish peace mediation field to analyse the way the Centre is perceived to have come about. The interviews lasted around one hour each. In this study, a novel theoretical framework is advanced through inspecting the policy’s problem representations (WPR approach), the forces which affected its establishment (policy diffusion), and the boundaries that are used to demarcate between groups (boundary work) to analyse why the Centre for Peace Mediation was established. The study finds that the Centre for Peace Mediation was not solely a result of a restructuring of MFA resources, but was affected by a multitude of forces on the national, regional, and international planes. By employing the WPR approach and the frameworks of policy diffusion mechanisms and boundary work, the study’s findings point to Finnish efforts to become a credible ‘player’ in the field of peace mediation. Studying how policies and the issues interwoven within them are framed and justified is relevant on many fronts. First, it helps understand governance processes and what groups of people are highlighted at the expense of others. The study also elucidates how civil society can partake in national policymaking. It additionally shows how intergovernmental organisations influence nations through agenda-setting. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Peace mediation
dc.subject WPR
dc.subject policy diffusion
dc.subject boundary work
dc.title Payers and Players : Problem Representations, Policy Diffusion, and Boundary Work in Finnish Peace Mediation en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso rauhanvälitys und
dc.subject.yso rajatyö und
dc.subject.yso diffuusio (yhteiskunnalliset tapahtumat) und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106162866
dc.subject.specialization Governance, Organizations and Communication fi
dc.subject.specialization Governance, Organizations and Communication en
dc.subject.specialization Governance, Organizations and Communication sv
dc.subject.degreeprogram Globaalin politiikan ja kommunikaation maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Global Politics and Communication en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i global politik och kommunikation sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mahne_Matilda_thesis_2021.pdf 807.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record