Governing Everyday Consumption

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-698-251-2
Title: Governing Everyday Consumption
Author: Wahlen, Stefan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management, Consumer Economics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-06-13
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-698-251-2
http://hdl.handle.net/10138/33132
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Current societies face several challenges and it has been indicated that sustainability is a major problem. It appears vital to possess knowledge on how to govern problems associated with sustainable development in order to mitigate the challenges they bring about. In this frame of reference, sustainable consumption appears imperative for reaching sustainability. In accord, this dissertation elaborates on how consumption is governed by a variety of instances and hence contributes to consumer studies by progressing consumer policy as well as the everyday life of consumers in offering distinctive perspectives on governing consumption. Consumer policy attempts to govern consumption, however, predominantly focuses on market activities instead of everyday consumption. Respectively, consumption is here understood as everyday conduct in social practices so as to shed light on its routine and mundane character. The idea of government deployed in this dissertation is that of executing power over oneself or others in conduct of conduct. Hence it is possible to speak of the government of states, households, consumers, or the self. Regimes of prac tices governing consumption can then be found beyond and along the political and market spheres in the everyday. The idea of sustainable development pertains to political practices as well as to everyday routines governing consumption. In order to govern consumption towards a more sustainable form of conduct, practitioners in political, market and everyday spheres can be considered by an analytics of government. Thereby a nexus concatenating distinct features can be distinguished including modes of thought, technologies of government, visual representations and identities involved in government. These four features are considered in the analysis of the individual articles providing perspectives on how consumption is governed. On the one hand consumer policy is comparatively analysed considering first the historic development of consumer empowerment and second on the discursive construction of the consumer in policy documents. The other perspectives on governing consumption convey examples drawing on food consumption. First, a practice approach highlights routines governing consumption, and second, a policy intervention related to public catering is analysed. The results highlight the importance of a possible politico-theoretical alignment of the four features of an analytics of government by the respective practitioners in political, market and everyday spheres. The interplay between modes of thought, technologies of government, visual representations and identities plays a vital role in governing consumption. In order to achieve sustainability and especially sustainable consumption it has to be acknowledged that these four features mutually interact and influence each another.Nyky-yhteiskunnan yksi keskeinen haaste on kestävän kehityksen ja kulutuksen edistäminen. Kestävään kehitykseen liittyvien ongelmien hallinta ja ratkaiseminen onnistuneesti edellyttää myös tietämyksen laajentamista aiheesta. Käsillä oleva väitöskirja kysyy, miten eri osapuolet ohjaavat kulutusta. Teos tuo uuden näkökulman kulutustutkimukseen tarkastelemalla kuluttajapolitiikan käytäntöjä ja kuluttajien jokapäiväistä elämää sekä tarjoamalla uusia näkökulmia kulutuksen muutokseen. Kulutusta ohjaamaan pyrkivä kuluttajapolitiikka on pääasiassa keskittynyt markkinoiden toimintaan, ei arkipäiväseen kulutuksen. Tämä kirja puolestaan kiinnittää huomiota erityisesti kulutuksen rutiineihin ja arkipäiväisyyteen sekä sosiaalisiin käytäntöihin. Kulutuksen ohjaamisen idea liittyy ajatukseen siitä, että toimeenpanovalta levittäytyy laajasti eri elämänalueille. Siksi voidaan puhua esimerkiksi valtion, kotitalouksien, kuluttajien ja itsen ohjauksesta. Kulutuksen käytäntöjen ohjaamisen tapoja voidaan havaita poliittisen ja talouselämän ohessa kuluttajien arjessa. Kestävän kehityksen ideat liittyvät poliittisiin käytäntöihin ja kulutuksen arkirutiinien hallintaan. Jotta kulutusta voitaisiin ohjata kestävämpään suuntaan, tarvitaan tietoa eri yhteiskuntalohkojen toimijoiden hallinnan keinoista. Esimerkiksi ajattelutavat, hallinnan teknologiat, visuaaliset representaatiot ja hallinnan toimijuudet voidaan kytkeä yhteen. Näitä pohditaan teoksen artikkeleissa. Yhtäältä kuluttajapolitiikkaa tarkastellaan vertailevasti analyyseissä, jotka keskittyvät kuluttajan voimaannuttamisen historialliseen kehitykseen ja kuluttajapolitiikan diskursiiviseen rakentamiseen kulutuspoliittisissa linjauksissa. Muut kulutuksen hallinnan näkökulmat liittyvät ruuan kulutukseen. Ensiksi valotetaan käytäntöihin liittyvää näkökulmaa kulutuksen hallinnan käytäntöihin, ja toiseksi analysoidaan poliittisen intervention vaikutusta julkiseen ruokahuoltoon. Vuorovaikutus ajattelun, hallinnan teknologioiden, visuaalisten representaatioiden ja toimijoiden välillä on keskeistä kulutuksen ohjaamisessa. Tutkimuksen tulokset valottavat sanottujen tekijöiden merkittävyyttä arkielämän ohjaamisessa ja hallinnassa. Kestävän kehityksen ja erityisesti kestävän kulutuksen saavuttaminen ei onnistu ilman toimijoiden yhteistyötä ja keskinäistä yhteyttä.
Subject: kuluttajaekonomia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
governin.pdf 312.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record