Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa : USKALLUS-hankkeen materiaaleja opetukseen

Show simple item record

dc.contributor.author Kimanen, Anuleena
dc.contributor.author Kilpeläinen, Aino-Elina
dc.contributor.author Kurunmäki, Kia
dc.contributor.author Innanen, Tapani
dc.date.accessioned 2021-06-17T08:02:51Z
dc.date.available 2021-06-17T08:02:51Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-951-51-7321-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/331477
dc.description.abstract USKALLUS eli Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hanke sai Opetushallituksen rahoitusta ja toimi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuosina 2019–2021. Hanke kehitti tutkimusperustaista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuksessa käytettäväksi. Lähtökohtana oli, että kulttuurienväliseen osaamiseen tähtäävän opetuksen pitäisi olla myös kriittistä, voimaannuttavaa ja muutokseen inspiroivaa. Erityisesti hanke kiinnitti huomiota katsomukselliseen moninaisuuteen osana kulttuurista moninaisuutta. Näihin molempiin painopisteisiin teologisen tiedekunnan tutkimus tarjosi hyvin taustatukea. Hanketta johti yliopistonlehtori, dosentti Tapani Innanen, ja sen tutkimustaustasta ja arviointitiedon kokoamisesta vastasi yliopistotutkija, dosentti Anuleena Kimanen, käytännön toiminnasta taas tohtorikoulutettava Aino-Elina Kilpeläinen sekä tutkimusavustaja Kia Kurunmäki. Hanke kokosi eri luokkatasoilla ja paikkakunnilla toimivan kehittäjäopettajaverkoston, joka toi käytännön näkökulmia ja toiveita hankkeelle sekä laati ison osan materiaaleista. Kehittäjäopettajaverkostoon kuuluivat Kadi Pietarinen, Niina Anttila, Ulla Akso, Antti Heino, Atte-Veikko Kemppainen, Pirjo Rantala ja Sari Hajar Sorsa. Tämä julkaisu tallettaa hankkeessa syntyneet opetukseen tarkoitetut tekstit, kuvat ja toiminnalliset harjoitteet. Alun perin ne on julkaistu hankkeen nettisivuilla, joilla on ollut myös runsaasti linkkejä teologisen tiedekunnan yleistajuisesti esitettyyn tutkimukseen. Nykyinen muoto siis menettää jotain, ja materiaalia kannattaakin etsiä ensisijaisesti sivustolta, ja vasta toissijaisesti tästä julkaisusta. Kuitenkin kehittäjäopettajien, hankkeen työntekijöiden ja apuna käytettyjen asiantuntijoiden arvokas työ säilytetään tämän julkaisun avulla. Oppitunneille tarkoitetut materiaalit on järjestetty luokkatason mukaan niin, että ensin on alakouluun, sitten yläkouluun ja lopuksi molemmille luokkatasoille tarkoitetut tekstit, kuvat ja harjoitukset. Niille löytyy myös temaattinen hakemisto, jossa teemat ovat Uskonnonvapaus ja uskonnon tunnustaminen, Uskontolukutaito, Katsomusten kohtaaminen ja Osallisuus ja oikeudenmukaisuus. Vaikka materiaali on tarkoitettu perusopetukseen, osaa alakoulun materiaaleista voinee käyttää myös varhaiskasvatuksessa ja yläkoulun materiaaleista lukiossa. Lisäksi materiaali soveltuu harrastusryhmille tai vaikkapa kodeille katsomusten moninaisuuden käsittelyyn. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
dc.rights CC BY 4.0
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
dc.title Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa : USKALLUS-hankkeen materiaaleja opetukseen fi
dc.type Kirja fi
dc.rights.accesslevel openAccess

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uskallus_oppimateriaali_2021.pdf 19.68Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0