The effects of partial replacement of red and processed meat with legumes on the concentration of fecal N-nitroso compounds in healthy Finnish men : 6-week randomized clinical trial

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183155
Title: The effects of partial replacement of red and processed meat with legumes on the concentration of fecal N-nitroso compounds in healthy Finnish men : 6-week randomized clinical trial
Alternative title: Punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla ja sen vaikutukset ulosteen N-nitrosoyhdisteiden pitoisuuksiin terveillä suomalaisilla miehillä : kuuden viikon satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus
Author: Pietilä, Tuulia Kreetta Matilda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183155
http://hdl.handle.net/10138/331533
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Master's Programme in Human Nutrition and Food Behaviour
Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
Specialisation: Ihmisen ravitsemus
Human Nutrition
Human nutrition
Abstract: Tausta ja tavoitteet Väestötutkimuksissa punaisen ja prosessoidun lihan kulutuksen on osoitettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen suolistosyövän riskiin. Mahdollisesti karsinogeenisten N-nitrosoyhdisteiden muodostuminen ruuansulatuskanavassa voi osittain selittää tämän yhteyden. Työn tavoitteena oli tutkia vaikuttaako punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla ulosteen kokonais- ja hemiperäisten N-nitrosoyhdisteiden pitoisuuksiin terveillä työikäisillä suomalaisilla miehillä. Menetelmät Tutkimus oli osa kuusiviikkoista rinnakkaisasetelmassa toteutettua satunnaistettua interventiotutkimusta, jossa tutkittavien ruokavaliota täydennettiin joko punaisella ja prosessoidulla lihalla, tai palkokasvituotteilla sekä pienellä määrällä punaista ja prosessoitua lihaa. Kokonais- ja hemiperäisten N-nitrosoyhdisteiden pitoisuudet analysoitiin ulostehomogenaateista mittaamalla typpiyhdisteistä vapautuva typpioksidi Ecomedics CLD 88 analysaattorilla. Tilastollisiin menetelmiin käytettiin SPSS Statistics 27-ohjelmaa. Ryhmien välisiä eroja tutkimuksen alussa tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä tai khiin neliö -testillä. Ryhmien välistä eroa tutkimuksen lopussa tarkasteltiin kovarianssianalyysilla, joka mukautettiin tutkimuksen alussa mitatuilla N-nitrosoyhdistepitoisuuksilla. Muuttujien välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin käyttäen Pearsonin korrelaatiokerrointa. Tulokset 102 miestä suoritti tutkimuksen loppuun asti. Tutkimuksen alussa tutkimusryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja taustamuuttujissa. Tutkimusjakson lopussa sekä ulosteen kokonais- (p < 0,0001) että hemiperäisten (p < 0,0001) N-nitrosoyhdisteiden pitoisuudet olivat palkokasviryhmässä pienempiä kuin liharyhmässä. Lisäksi havaittiin heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus ulosteen N-nitrosoyhdisteiden pitoisuuksien ja ulosteiden kokonaispainon välillä. Johtopäätökset Tutkimuksen tulokset osoittavat, että punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasvituotteilla voi pienentää ulosteen kokonais- ja hemiperäisten N-nitrosoyhdisteiden pitoisuuksia ja siten mahdollisesti vähentää suolistosyövän kehittymisen riskiä.Background Endogenous formation of possibly carcinogenic N-nitroso compounds may partly explain the association between red and processed meat and colorectal cancer. The aim of this study was to examine the effects of partial replacement of red and processed meat with legumes on the fecal total and heme-originated N-nitroso compounds (NOC) in healthy working-aged Finnish men. Methods The study was a 6-wk parallel design randomized clinical trial with two groups following either a diet supplemented with red and processed meat or a diet supplemented with legumes and red and processed meat. Total and heme-originated NOCs were analyzed from fecal homogenates using Ecomedics CLD 88. Statistical analyses were conducted using IBM SPSS Statistics 27. Independent samples t-test and Chi-Square test were used to assess the differences between the intervention groups at the baseline. Differences in total and heme-originated NOCs between the intervention groups at the endpoint were analyzed using ANCOVA (adjusted for baseline values). For correlations, Pearson correlation was used. Results 102 men completed the study. No significant differences between the groups were reported at the baseline. At the endpoint, fecal concentrations of total NOC (p < 0.0001) and heme-originated NOC (p < 0.0001) were lower in the legume and red meat group than in the red meat group. A moderate negative correlation between stool volume and NOC concentrations was observed. Conclusions The results indicate that even a partial replacement of red and processed meat with legume products can significantly reduce the total and heme-originated NOC concentrations in feces and potentially reduce the risk for the development of CRC.
Subject: Animal protein
colorectal cancer
legumes
N-nitroso compounds
plant-protein
the Planetary Health Diet
red and processed meat
Eläinperäinen proteiini
kasviperäinen proteiini
N-nitrosoyhdisteet
palkokasvit
planetaarinen ruokavalio
punainen ja prosessoitu liha
suolistosyöpä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pietila_Tuulia_thesis_2021.pdf 8.278Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record