Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja

 

Recent Submissions

 • Rantala, Jukka (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmä, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2022)
 • Rautiainen, Matti; Löfström, Jan (Helsingin yliopisto, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2015)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja ; 6
  Suomalainen peruskoulu valmistautuu uuteen aikaan. Lukuvuosi 2016–2017 alkaa uudella opetussuunnitelmalla, ja paraikaa koulut valmistelevat kansallisen opetussuunnitelman soveltamista omassa ympäristössään. Sama koskee lukiota, mutta peruskouluun verrattuna lukion opetussuunnitelman muutokset eivät ole yhtä suuria. Mitä muutokset tarkoittavat historian osalta? Vuosien 1994 ja 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa historian ymmärtämisen, tiedon luonteen ja historiallisen ajattelun tavoitteita lisättiin suhteessa aikaisempiin opetussuunnitelmiin. Uudessa opetussuunnitelmassa nämä tavoitteet nousevat korostetusti historian opetuksen keskeisiksi tavoitteiksi. Pitkä opetuksen perusteita koskeva muutos, jossa kansallista kertomusta ja historiallisia faktoja korostava opetus muuttuu tulkintaa ja tiedon luonnetta tarkastelevan opetuksen suuntaan, etenee näin asiakirjatasolla seuraavaan vaiheeseen. Sana on kuitenkin totta vasta, kun se muuttuu teoksi. Mitä tapahtuu itse luokkahuoneopetuksessa, vie muutosta eteenpäin. Sama koskee myös yhteiskuntaoppia sikäli, että sen opetuksessa on vuosien mittaan alettu askeleittain painottaa yhä enemmän yhteiskunnallisen tiedon rakentamista ja kriittistä arviointia sekä perusteltujen mielipiteiden muodostamista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Nämä on nostettu esiin myös uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteina. Muutoksessa keskeistä on kokeileminen, rohkea uudenlaisten avausten hakeminen ja löytäminen. Opettajan työ on luonteeltaan intellektuaalinen ammatti, jonka perustana tulisi olla uteliaisuus ja tutkiva ote työtä kohtaan. Tätä korostaa nykyinen opettajankoulutus, jossa opiskelijoita rohkaistaan ja myös ”pakotetaan” tuottamaan ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon, tulkinnan ja merkitysten maailmaan. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt aikaisemmin neljä julkaisua, joissa historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaksi opiskelevat ovat esitelleet kehittämiään oppimiskokonaisuuksia. Tämä julkaisu jatkaa tätä sarjaa. Mukana on töitä sekä Helsingin että Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitosten opiskelijoilta. Näitä kannattaa kokeilla!
 • Manninen, Marika (Helsingin yliopisto, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2014)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja ; 5
 • Löfström, Jan; Rautiainen, Matti (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2013)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja ; 4
  Julkaisu sisältää viime vuosina Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaopinnoissa syntyneitä opiskelijoiden pedagogisia töitä, jotka on suunniteltu kokonaista kurssia tai suppeampaa opetusjaksoa varten. Kaikkia tässä esiteltyjä opetusratkaisuja on kokeiltu niin sanoaksemme myös tositilanteessa opetusharjoittelun yhteydessä. Vaikka monet julkaisun sivuilta löytyvät ehdotukset, kuten väittelyharjoitus, ovat toki perusidealtaan sovellettavissa paitsi historian myös yhteiskuntaopin ja muidenkin aineiden opetukseen, julkaisun painopiste on erityisesti historian opetuksessa. Julkaisun teemana on ”Kohti tutkivampaa historian opiskelua”. Historian opetuksella on useita tavoitteita, ja historiallisen tiedon tulkinnallisen luonteen ymmärtäminen ei ole niistä vähäisin. Julkaisu tarjoaa pureskeltavaa kahdesta näkökulmasta: julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan Jyväskylän yliopistossa toteutettuja lukion historian kursseja, jotka rakentuivat tutkivan oppimisen idean ympärille. Toisen osan fokuksessa ovat erilaiset työtaparatkaisut, joita on kokeiltu Helsingin yliopistossa.
 • Löfström, Jan; Rantala, Jukka; Rautiainen, Matti; Virta, Arja (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2009)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja ; 3
 • Löfström, Jan (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008)
 • Hansen, Petteri (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)