Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/331781

Citation

Kaakinen , M A I & Näsi , M 2021 , ' Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020 ' , Kriminologia , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 5–19 . < https://kriminologia.journal.fi/article/view/109017 >

Title: Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020
Author: Kaakinen, Markus Aarno Ilmari; Näsi, Matti
Contributor: Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Kriminologia
ISSN: 2737-0771
URI: http://hdl.handle.net/10138/331781
Abstract: Yksi kriminologian keskeisistä havainnoista viime vuosikymmeninä on ollut useiden perinteisten rikoslajien määrän melko systemaattinen väheneminen. Tutkimuskirjallisuudessa puhutaankin niin sanotusta ”crime drop” -ilmiöstä. Samaa kehitystä on havaittu myös suomalaisessa nuorisorikollisuudessa. Aiemman suomalaisen tutkimuksen mukaan nuoret tekevät ja kokevat historiallisen vähän rikoksia. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin keräämien Nuorisorikollisuuskyselyiden avulla nuorten varkauksien, väkivaltarikosten ja kannabiksen käytön muutoksia aikavälillä 1995–2020. Esitämme seuraavat tutkimuskysymykset: 1) Miten nuorten rikoskäyttäytymisen esiintyvyys on kehittynyt vuosien 1995 ja 2020 välillä? 2) Miten rikoksia tekevien nuorten tekomäärät ovat kehittyneet vuosien 1995 ja 2020 välillä? Tulosten mukaan varkaus- ja väkivaltarikoksiin syyllistyvien nuorten määrä (esiintyvyys) on laskenut seurantajakson aikana, kun taas kannabista käyttävien nuorten osuus on hieman noussut. Vuosien 2016 ja 2020 välillä rikoskäyttäytymisessä ei ole enää tapahtunut merkitsevää muutosta. Yleisestä esiintyvyyden laskusta huolimatta, rikoksia tekevien nuorten tekomäärät eivät ole laskeneet aikavälillä 1995–2020. Väkivaltarikosten ja kannabiksen käytön kohdalla kaikkein rikosaktiivisimpien nuorten rikosmäärät ovat lisääntyneet seurantajakson aikana. Viime vuosikymmenien aikana rikoksia tekevien nuorten määrä on siis kehittynyt myönteisesti. Sen sijaan etenkin paljon rikoksia tekevien nuorten ryhmä näyttäisi vaativan erityisesti kohdennettuja toimia, jotta vastaavaa kehitystä nähtäisiin myös tekomäärien osalta.
Subject: 5141 Sosiologia
5200 Muut yhteiskuntatieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
109017_Artikkelin_teksti_196961_2_10_20210524.pdf 931.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record