IMPDH2: a new gene underlying dominant juvenile-onset dystonia-tremor disorder

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106243241
Title: IMPDH2: a new gene underlying dominant juvenile-onset dystonia-tremor disorder
Author: Kuukasjärvi, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106243241
http://hdl.handle.net/10138/331826
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Dystoniat ovat ryhmä harvinaisia liikehäiriötä, joihin kuuluu lihasten tahaton pitkäkestoinen tai ajoittainen supistuminen, mikä puolestaan johtaa epänormaaleihin, usein toistuviin, liikkeisiin ja kehon asentoihin. Dystoniat voivat esiintyä isoloituina, mutta voivat myös liittyä muihin häiriöihin, kuten parkinsonismiin tai myoklonukseen. Etiologiset tekijät dystonioiden taustalla ovat monimutkaisia ja osin tuntemattomia. Tunnistetut geneettistä dystoniaa aiheuttavat geenit vaikuttavat moniin eri biologisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi välittäjäaine dopamiinin signalointiin. Uuden sukupolven sekvensointimenetelmien myötä dystonioiden taustalla olevien geenimuutosten kartoittaminen on edistynyt merkittävästi ja uusia dystoniageenejä on löydetty runsaasti. Tästä huolimatta useilla geneettistä dystoniaa sairastavilla potilailla ei ole vielä tarkkaa geneettistä diagnoosia. Raportoimme suuren suomalaisen vallitsevasti periytyvää nuoruusiässä alkavaa dystonia-vapina-häiriötä sairastavan perheen geneettisen taustan. Koko eksomin sekvensoinnilla löysimme heterotsygoottisen inosiinimonofosfaattidehydrogenaasi (IMPDH) proteiinia koodaavan IMPDH2-geenin nonsense-mutaation, jonka Sanger sekvensoinnilla vahvistimme segregoituvan perheessä. Tutkimalla potilaiden ihokoepaloista peräisin olevia fibroblasteja, indusoituja pluripotentteja kantasoluja sekä neuronisuuntaan erilaistettuja soluja, totesimme IMPDH2 transkriptin sekä IMPDH proteiinimäärän aleneman. IMPDH on ensimmäinen ja reaktionopeutta rajoittava entsyymi guaniininukleotidien de novo synteesissä. Guaniininukleotideista valmistetaan tetrahydrobiopteriinia (BH4), joka puolestaan toimii tärkeänä kofaktorina dopamiinin biosynteesissä. Kyseinen metaboliareitti on aikaisemminkin liitetty lapsuudessa tai nuoruudessa alkavaan dystoniaan. IMPDH2 on uusi geeni nuoruusiässä alkavien dystonioiden muodostamaan tautikokonaisuuteen. Tulokset alleviivaavat guaniinimetabolian, dopamiinin ja dystonian välistä yhteyttä.
Subject: Movement disorders
Dystonia
Tremor
Dopamine
Full text embargoed until: 2022-06-15


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-06-15

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record