Rottweilereiden aggressiivisuuden ja pelon perinnölliset tunnusluvut

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211909
Title: Rottweilereiden aggressiivisuuden ja pelon perinnölliset tunnusluvut
Author: Valkonen, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211909
http://hdl.handle.net/10138/33189
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää periytyykö rottweilereiden aggressiivisuus ja pelokkuus ja mitkä ovat eri ominaisuuksien väliset geneettiset yhteydet. Lisäksi vertailtiin millaiset kyselytutkimuksen muuttujatyypit ovat käyttökelpoisimpia näiden piirteiden perinnöllisyystutkimuksiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin kyselyä, joka oli suunnattu rottweilereiden omistajille. Perinnölliset tunnusluvut laskettiin Restricted Maximum Likelihood menetelmällä kolmelle eri muuttujatyypille: omistajan arvio, käyttäytymiskomponentit sekä yksittäiset käyttäytymiskysymykset. Tutkimuksessa oli mukana omistajien vastaukset 510 koirasta. Eri tyyppiset aggression ja pelon muodot olivat tässä tutkimuksessa alhaisesti tai kohtalaisesti periytyviä ominaisuuksia. Yleisimmin rottweilereiden aggressio kohdistui vieraisiin koiriin. Omistajiin kohdistuva aggressio oli kaikista harvinaisinta. Rottweilereiden aggressiivinen käytös jakautui geneettisesti kolmeen kokonaisuuteen; sosiaalinen epävarmuus, aggressio kohtaamistilanteessa sekä terävyys. Näistä suurempi kokonaisuus eli sosiaalinen epävarmuus periytyy voimakkaimmin. Koirien aggressiivisuus sosiaalissa tilanteissa liittyi selvästi pelkoon ja epävarmuuteen. Omistajan näkemys –kysymykset sekä käyttäytymiskomponentit voivat soveltua luonneominaisuuksien mittaamiseen, koska ne mittaavat suurempaa kokonaisuutta yksittäisen käyttäytymisen sijaan. Sosiaalisilla koirilla esiintyi tutkimuksen perusteella vähemmän aggressiivisuutta ja pelkoa, joten lisäämällä koirien sosiaalisuutta jalostuksen avulla, olisi koirien aggressiivisuuteen ja pelkoon liittyviä käytösongelmia mahdollista saada vähennettyä. Omistajien arvio soveltuisi tutkimuksen perusteella hyvin sosiaalisuuden mittaamiseen.The main objective of this study was to estimate genetic parameters to aggression- and fear-related traits in Rottweiler-breed. We also determined which kind of variables could be useful in genetic studies. We used a questionnaire which was sent to Rottweiler owners. Genetic parameters were estimated from a data including responses from owners of 510 dogs. Analysis were carried out with Restricted Maximum Likelihood method for three different variables: owner impression, behaviour components and single behaviour guestions. Heritability estimates for different types of aggression and fear were low or moderate. Most common aggression was dog-directed aggression while owner-directer aggression was most rare. Aggressive behaviour was divided into three genetic complex: social unsureness, aggression in encounter situations and sharpness. The widest complex, social unsureness, had highest heritability estimate. Dog’s aggression in social situations was related to fear and unsureness. Owner impression –guestions and behaviour components could be useful when studying personality traits because they measure a wider complex than just a single behaviour. In this study social dogs had less aggressive and fearful behaviour. It could be possible to reduce aggression- and fear-related behaviour problems by raising dog’s sociality by breeding. This study showed that owner impressions could be used to measure dog’s sociality.
Subject: dogs
aggressive behaviour
fear
questionnaire
genetic parameters
koirat
aggressiivinen käyttäytyminen
pelko
kyselytutkimus
perinnölliset tunnusluvut
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursförädling)
Animal Science (Animal Breeding)
Kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rottweilereiden ... innölliset tunnusluvut.pdf 738.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record