Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2021. Jätevesimääritykset I

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5419-5 http://hdl.handle.net/10138/331913

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_35_2021_Jatevesimaaritykset_I.pdf 4.019Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2021. Jätevesimääritykset I
Author: Koivikko, Riitta; Grönroos, Päivi; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2021
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2021
ISBN: 978-952-11-5419-5
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5419-5
http://hdl.handle.net/10138/331913
Abstract: Proftest SYKE järjesti maalis-huhtikuussa 2021 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, Ca, K, Mg, Na, kiintoaine (SS) ja TOC synteettisestä näytteestä ja jätevesistä. Lisäksi testattiin BOD7-, CODMn- ja kiintoainemääritykset luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 53 laboratoriota. Testisuureiden vertailuarvoina käytettiin joko laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun tulosten sallittiin vaihdella 10–25 % vertailuarvosta. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record