Ruoan merkitys sota-ajan ruokakulttuurissa Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013348
Title: Ruoan merkitys sota-ajan ruokakulttuurissa Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan kuvaamana
Alternative title: The importance of food in the wartime culinary culture as described in the Kuopio-series written by Sirpa Kähkönen
Author: Pietikäinen, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013348
http://hdl.handle.net/10138/332122
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen ruoan saamia kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä sota-aikaan sijoittuvissa Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan romaaneissa. Sota-aika oli suomalaisessa ruokakulttuurissa poikkeuksellinen ajanjakso, jota keskeisesti määritteli pula elintarvikkeista. Kiinnostukseni kohteena on selvittää ja kuvata tätä kriisiajan ruokakulttuuria fiktiiviseen maailmaan sijoittuvan työväenluokan perheen tarinan kautta. Tutkielmassani keskeinen kysymys liittyy siihen, millainen merkitys ruoalla oli näiden kirjojen ihmisille, ja mitä nämä ruokaan liitetyt merkitykset kertovat kotitalouksien arjen toiminnasta sota-aikana ruokakulttuurin näkökulmasta. Tutkimukseni kiinnittyy kotitaloustieteessä tehtävään ruokatutkimuksen kenttään tarkastellen perheiden ruokailua ja ruokatalouden hoitoa sota-aikana. Tutkielmani kohdeteokset ovat Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan teokset: Rautayöt (2002), Jään ja tulen kevät (2004), Lakanasiivet (2007), Neidonkenkä (2009) ja Hietakehto (2012). Aineiston analyysimenetelmänä oli sisällön analyysi. Tutkimuksen tuloksena muodostui merkitysluokat: Huoli ja Terveys, Yhteisöllisyys ja vieraanvaraisuus, Huolenpito ja välittäminen, Omavaraisuus, Ruoan unelmointi ja muistelu, Uskomukset, tavat ja perinteet. Tuloksista voidaan päätellä, että ruoka oli merkityksellinen jokapäiväinen arkinen huolenaihe sota-ajan säännöstelytaloudessa. Ruoan valintaa määrittelivät ravitsemukselliset tekijät ja omavaraisuuden merkitys korostui. Ruoka merkitsi huolenpitoa ja välittämistä läheisistä ja ystävistä. Sota-aikana ruokaa kunnioitettiin ja ruokaan liitettiin pyhiä arvoja. Se toi myös näkyväksi sosiaalisten verkostojen merkityksen. Tutkimukseni tulokset tuovat esiin kuinka fiktiiviseen maailmaan sijoittuva aineisto tuo esiin universaaleja ja ajattomia ruokaan liittyviä merkityksiä, jotka liittyvät myös ajankohtaisiin ruokatutkimuksen aiheisiin. Tulokset toivat esiin, kuinka ruoka eri aikoina tuo turvaa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Tulokset saavat pohtimaan kotitalouksien ruoanvalmistuksen ja varautumisen merkitystä kriisiaikoina.In my thesis I examine the importance and various meanings given to food in Sirpa Kähkönen’s Kuopio series of novels situated in wartime Finland. The wartime was an exceptional period in the Finnish culinary culture and was largely defined by the shortage of food. My area of interest is in examining and describing this period in culinary culture via the fictional story of a working-class family. The most significant questions posed in my thesis regard the significance of food to the people in these novels, and what else do the descriptions of food in the books reveal about the everyday functions of households during the wartime from the perspective of culinary culture. This research concerns the field of culinary studies in home economics sciences, examining the everyday eating in families and the management of food during wartime. For my empirical analysis I used the novels Rautayöt (2002), Jään ja tulen kevät (2004), Lakanasiivet (2007), Neidonkenkä (2009) and Hietakehto (2012) of the Kuopio series, written by Sirpa Kähkönen. As the result of my research, I formed different classes of meaning: Worry and health, Community and hospitality, Care-taking and caring, Self-sufficiency, Dreams and remembrances of food, Beliefs, customs and traditions. These findings indicate that food was an important everyday concern during wartime rationing. The choice of food was determined by nutritional factors and the importance of self-sufficiency was emphasized. Food signified care and love: taking care of loved ones and friends. Food was respected and somewhat sacred values were attached to it during wartime. It also highlighted the importance of social networks and reflected the trust within the community. The results of my research show how fiction as research material reflects universal and timeless meanings regarding food that also relate to current subjects in the field of culinary studies. The results indicate how food brings comfort and sustains social relationships during different times. They also bring forth questions of meaning in food preparation and preparedness in households during times of crisis.
Subject: ruokakulttuuri
merkitys
Kuopio-sarja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_SaaraPietikainen.pdf 577.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record