Reflections of autonomy analyzing the revealing perspectives of autonomy in Tove Jansson´s Children’s book Comet in Moominland (1946)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013378
Title: Reflections of autonomy analyzing the revealing perspectives of autonomy in Tove Jansson´s Children’s book Comet in Moominland (1946)
Author: Björkman, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013378
http://hdl.handle.net/10138/332136
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja analysoida sekä ymmärtää Tove Janssonin Muumipeikko ja pyrstötähti (1946) -kirjassa ilmenevää autonomiaa. Tutkimuksessa analysoidaan kirjassa ilmenevää autonomiaa yhdistelemällä autonomian eri näkemyksiä. Analyysissä hyödynnettiin Immanuel Kantin, Isaiah Berlinin ja Veli-Matti Värrin ajatuksia ja filosofioita. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten autonomia ilmenee Tove Janssonin kirjassa Muumipeikko ja pyrstötähti? Menetelmät. Tutkimus on laadullinen, kasvatusfilosofinen analyysi kirjassa ilmenevästä autonomiasta. Ilmenevää autonomiaa analysoitiin soveltaen fenomenologis-hermeneuttisia analyysimenetelmiä. Tässä tutkimuksessa fenomenologis-hermeneuttisen analyysin ydinkäsitteitä ovat ymmärtäminen ja tulkinta, joiden yhdistelmä muodostaa tulkinnan ja ymmärtämisen taidon. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus tuotti syvemmän käsityksen kirjassa esiintyvästä autonomiasta ja sen ilmenemisestä. Tulkinnan mukaan muumilaaksossa on mahdollisuudet kasvaa moraalisubjektiksi, jonka ehtona on vastuuntunto itsestä sekä ympäristöstä. Muumipeikon ja koko Muumimaailman vahvuuksia ovat empatia ja avoimuus, sekä toisten hyväksyminen ja toisista välittäminen, jolloin potentiaalit kohti moraalisubjektia voivat aktualisoitua. Kirjassa esiintyvän komeetan symboli tulkittiin uudelleen nykypäivään heijastettuna, jolloin kirjan sanoma näyttäytyi edelleen hyvin ajankohtaisena. Artikkelin “Reflections of autonomy, analyzing the revealing perspectives of autonomy in Tove Jansson´s Children book Comet in Moominland (1946)” julkaisukanavaksi on suunniteltu Barnboken: Journal of Children's Literature Research, joka julkaisee akateemisia lastenkirjallisuuteen keskittyviä artikkeleita.Objectives. This article-based master’s thesis analyzes the different manifestations of autonomy that appear in Tove Jansson’s children’s book Comet in Moominland (1946). The objective is to describe and construe understanding of the expressions of different manifestations of autonomy by combining different perceptions of autonomy, inter alia appreciation of the philosophy of Immanuel Kant, Isaiah Berlin, and Veli-Matti Värri. Methods. The research was carried out as a qualitative analyzes. Aim was to reveal the essence of autonomy in the book by using the phenomenological-hermeneutical approach. The phenomenological-hermeneutics approach is understood in the study as an interpretation of the art of understanding. The study contributes an interpretation of the manifesting autonomy in the book. Results and conclusions. This thesis has provided a deeper insight into the manifestation of autonomy in the Moomin philosophies. This study has found that generally, it is possible to grow to a moral subject in the Moominvalley, it can be seen as the growth and responsibility of the Moomintroll for itself and its environment. The strengths of the Moomintroll and the entire Moomin world are empathy and openness, acceptance of others, which also have the potential to take responsibility for the current state of the world. The publication channel which has been chosen for the article: Reflections of autonomy, analyzing the revealing perspectives of autonomy in Tove Jansson´s Children book Comet in Moominland (1946) is Barnboken: Journal of Children's Literature Research. Article matches the focus of Barnboken ideally; article is a new approach to Tove Jansson’s children´s literature and educational philosophy, optimistically an innovative and creative interpretation of manifested autonomy.
Subject: children’s literature
autonomy
freedom
the Moomins
Tove Jansson
educational philosophy
moral subject
ecological crises
Full text embargoed until: 2022-12-31


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-12-31

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record