Tarjoilutyön henkinen kuormitus : tarjoilumuodon vaikutus vuokratyövoiman havaitsemaan kuormitustekijöiden esiintymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211910
Title: Tarjoilutyön henkinen kuormitus : tarjoilumuodon vaikutus vuokratyövoiman havaitsemaan kuormitustekijöiden esiintymiseen
Author: Brunberg, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211910
http://hdl.handle.net/10138/33216
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten tarjoilumuodot vaikuttavat henkistä kuormitusta aiheuttavien tekijöiden esiintymiseen vuokratyössa. Lisäksi tarkastellaan, miten tarjoilijat reagoivat kuormitustekijöihin. Tarjoilutyötä tutkitaan viiden eri tarjoilumuodon näkökulmasta ja näiden muodostamasta kokonaisuudesta. Tutkittavat tarjoilumuodot ovat banketti-, buffet-, a la carte- ja baaritarjoilu ja kokouskahvitusten hoito. Tutkimuskohteena ovat työvuoron aikana esiintyvät kuormitustekijät, eivät esimerkiksi organisaatioihin tai työsopimuksiin liittyvät tekijät. Tutkimuskohteiksi valitut kuormitustekijät ryhmitetään kolmeksi kokonaisuudeksi: työn yleiset vaatimukset, palkitsevuus ja emotionaaliset vaatimukset. Tutkimus suoritetaan kyselylomake-tutkimuksena yhden henkilöstönvuokrausyrityksen tarjoiluhenkilökunnalle. Näin kohdistettu tutkimus tuo esiin, millaisia kuormitustekijöitä tarjoilijat työssään kokevat ja miten tarjoilumuodot eroavat toisistaan kuormitustekijöiden esiintymisessä. Tutkimuksessa tulee esiin, että tarjoilutyössa esiintyy sekä henkistä hyvinvointia parantavia että hyvinvointia heikentäviä kuormitustekijöitä. Tarjoilumuotojen välillä on myos havaittavissa eroja. Kaikissa tarjoilumuodoissa henkistä hyvinvointia heikentavästi esiintyviä tekijöitä ovat esimerkiksi kiire, valvonta, herkkyysvaatimus ja emotionaalinen dissonanssi. Hyvinvointia parantavasti esiintyviä tekijöitä kaikissa tarjoilumuodoissa ovat puolestaan esimerkiksi tehtävien vaativuus, työn merkittävyys, asiakkailta saatava kiitos ja työntekijöiden käyttäytyminen toisiaan kohtaan. Tekijöitä, jotka joissakin tarjoilumuodoissa esiintyvät hyvinvointia heikentävästi ja joissakin taas parantavasti ovat esimerkiksi työn sisältämä odottelu, työntekijän päätäntävalta, ohjeistus, asiakkaiden asiallinen käyttäytyminen ja yksintyöskentely. Tilastollisesti merkitseviä yhteydet ovat mittareiden kiire, valvonta, ohjeistus, päätantävalta, asiakkaiden käytös ja yksintyöskentely kohdalla.
Subject: tarjoilutyö
henkinen kuormitus
kuormitustekijät
motivaatio
hyvinvointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tarjoilutyön henkinen kuormitus.pdf 810.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record