Linking temperament with motivation : reward and punishment sensitivities as predictors of students' achievement goal orientations and motivational appraisals

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7395-9
Title: Linking temperament with motivation : reward and punishment sensitivities as predictors of students' achievement goal orientations and motivational appraisals
Author: Rawlings, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-08-13
Language: en
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7395-9
http://hdl.handle.net/10138/332245
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of the thesis was to examine how temperamental reward and punishment sensitivities guide motivation in different learning contexts. Motivation was approached as students' relatively stable motivational tendencies (i.e., achievement goal orientations), and appraisals of domain- and course-specific interest, strain, and effort. The thesis comprises three articles. In Article I, the dimensional structure of temperamental sensitivities was studied in two data sets (Study 1; N = 157; Study 2; N = 506), and the predictions of temperamental sensitivities on university students’ achievement goal orientations were also examined. In Article II, the relationships between temperamental sensitivities and achievement goal orientations were followed over the first three school years (N = 212). In Article III, the impact of temperamental sensitivities on interest, strain, and effort was investigated in the domain of mathematics among eighth-graders (Study 1; N = 268), and course-specifically in four different subjects among general upper-secondary students (Study 2; N = 155). Reward sensitivity separated into two main dimensions, defined by the source of reward. Interindividual reward is dependent on the attitudes and actions of others (e.g., attention, praise), whereas intraindividual reward is derived from the individual’s own inner states and actions (e.g., positive responsiveness to novelty, enthusiasm and excitement over successes). Temperament was consistently associated with motivation, regardless of the age of the participants. Interindividual reward sensitivity appears motivationally problematic, given its negative links with mastery strivings, and positive with concerns over one’s performance relative others, work avoidance, and psychological strain. Punishment sensitivity was also linked with higher performance concerns and strain. In contrast, intraindividual reward sensitivity was associated with higher mastery strivings, interest appraisals, and willingness to exert effort, and may hence be more beneficial motivationally and for well-being. The findings indicate that temperamental sensitivities guide motivation in adaptive and maladaptive ways, both academically and as regards well-being more generally. Also notable for research and educational practice are the differential linkages between sensitivity to qualitatively different rewards and motivation.Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten ns. palkkio- ja rangaistusherkkyys (temperamenttiin pohjaava taipumus kokea ja tulkita ympäristössä palkitsevan kokemuksen tai uhan mahdollisuuksia) suuntaavat eri-ikäisten oppijoiden motivaatiota. Motivaatiota käsiteltiin tavoiteorientaatioina (yleistynyt taipumus tietynlaisten tavoitteiden asettamiseen oppimiskontekstissa) sekä aine- ja kurssikohtaisena kiinnostuksena, kuormituksena ja yrittämisenä. Tutkimus raportoitiin kolmessa artikkelissa. Ensimmäisessä tarkasteltiin temperamenttiherkkyyksien ulottuvuuksia sekä niiden yhteyksiä yliopisto-opiskelijoiden tavoiteorientaatioihin; toisessa temperamenttiherkkyyksien ja tavoiteorientaatioiden yhteyksiä kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana; ja kolmannessa temperamenttiherkkyyksien yhteyttä kiinnostukseen, kuormitukseen ja yrittämiseen kahdeksasluokkalaisten matematiikan opinnoissa sekä lukiolaisten parissa neljän oppiaineen ensimmäisellä kurssilla. Palkkioherkkyys jakautui palkkion lähteen mukaan ulottuvuuksiin, joista sosiaalinen (interindividuaalinen) palkkioherkkyys kuvastaa herkkyyttä palkkiolle, joka on riippuvaista muiden asenteista tai toimista (esim. huomio, kehut). Sisäinen (intraindividuaalinen) palkkioherkkyys puolestaan liittyy yksilön omiin toimiin tai sisäisiin tiloihin (uutuushakuisuus, innostuneisuus omista tekemisistä ja onnistumisista). Temperamentin ja motivaation yhteydet toistuivat samansuuntaisina oppijoiden iästä riippumatta. Sosiaalinen palkkioherkkyys oli kielteisesti yhteydessä oppimisen tavoitteluun mutta myönteisesti suoritushakuisuuteen, koulutyön tai opiskelun välttelyyn sekä kuormittuneisuuteen, ja näyttäytyi siten motivaation ja hyvinvoinnin kannalta ongelmallisena. Myös rangaistusherkkyyden todettiin olevan yhteydessä korkeampaan kuormittuneisuuteen ja sekä suoritushakuisuuteen että etenkin suoritusten välttelyyn. Sen sijaan sisäisen palkkioherkkyyden yhteydet niin oppimishakuisuuteen kuin kiinnostukseen ja yrittämiseenkin olivat myönteisiä, ja tämä herkkyys vaikuttaisikin motivaatiota ja hyvinvointia tukevalta. Löydösten perusteella eri temperamenttiherkkyydet ohjaavat motivaatiota erilaisin, niin akateemisesti kuin hyvinvoinninkin kannalta myönteisin ja kielteisin tavoin. Huomionarvoista sekä tutkimukselle että käytännön kasvatustyölle on myös palkkion lähteen mukaan eroteltujen palkkioherkkyyksien keskenään erilainen merkitys motivaatiolle.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rawlings_anna_dissertation_2021.pdf 380.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record