Strengthening the elements of official animal welfare control on Finnish cattle and pig farms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7412-3
Title: Strengthening the elements of official animal welfare control on Finnish cattle and pig farms
Author: Väärikkälä, Sofia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences
Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-08-06
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7412-3
http://hdl.handle.net/10138/332279
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The European Union (EU) began to provide legislation on farm animal welfare four decades ago. Farmers working in the EU are required to comply with standards to ensure that the welfare of animals is managed, and no unnecessary pain, suffering or injury is inflicted on the animals. EU member states (MS), on the other hand, are obligated to control the compliance of the farmers. The competent authorities of the MS must conduct on-farm controls regularly, on a risk basis and with appropriate frequency, and apply appropriate enforcement measures to secure the rectification of non-compliance. Since official animal welfare control plays a pivotal role in the enforcement of animal welfare legislation, it is of the utmost importance that the control functions in practice. This research investigated how Finnish official animal welfare control appears at the farm level. Official veterinarians as enforcers and farmers as targets of the controls were surveyed to examine their views on the matter, and the reports from animal welfare inspections and court decisions regarding animal welfare crimes were analysed to explore the outcomes of the controls. Animal welfare control work caused stress to official veterinarians. High levels of stress were associated with threatening situations at work, the inconvenience of working alone, disrupted work–life balance, and a large amount of overtime work. The more stress the official veterinarians experienced, the more poorly they perceived their job satisfaction. Nevertheless, the job satisfaction was positively influenced by the provision of support and sufficient resources, an opportunity to work in pairs and well-functioning collaboration with other officials. Farmers experienced animal welfare inspections on their own farms negatively. Over half of the responding farmers saw the inspection as unnecessary and one in three considered it as violating their legal protection. Easy interaction with the visiting official veterinarian and the comprehensibility of inspection documents improved the attitude of the farmers towards the inspection. The farmers reported appreciating explicit reasons for the inspections, adequate reasoning for non-compliance detected, and the provision of appeal directions. Our results show that a quarter of cattle and pig farms inspected based on sampling was non-compliant during 2010-2015. The most frequently reported non-compliance on cattle farms included wet and dirty lying areas, inadequate weather protection and the deficient housing conditions of calves, while on pig farms they included the insufficient provision of enrichment material and incomplete records of medical treatments. Non-compliance was reported more frequently on cattle farms with small herds, tie-stall housing or outdoor rearing, and on pig farms with a farrow-to-finish unit. Our investigation identified slowness in criminal procedures and illogicality in penalties regarding animal welfare crimes during 2011-2016. In most cases, animal welfare violations had continued for a long time before the case was heard in court. The median span was nearly two years from the beginning of an offense to a conviction. Of the accused individuals, 96% were found guilty and punished for an animal welfare crime. The court frequently applied the lower end of penal scale; however, they still imposed a ban on animal keeping for every second perpetrator. Our research uncovered certain weaknesses in Finnish official animal welfare control, including unsuccessful targeting of animal welfare inspections, inadequate guidelines for ambiguous animal welfare standards, official veterinarians’ high workload and insufficient safety at work, limited collaboration between official veterinarians and officials for social and health welfare, and inefficiency in criminal procedure regarding animal welfare matters. The findings yield the following recommendations: i) Inspections should be more accurately targeted. ii) Official veterinarians should aim at a constructive dialogue with a farmer and ensure that they understand the outcome of an animal welfare inspection and the progress of the matter. iii) Guidelines for implementing ambiguous animal welfare standards should be improved. iv) Official veterinarians should be offered the opportunity to conduct controls with a partner, be strongly supported by their supervisors, and receive training in communication skills. v) Collaboration between official veterinarians and other officials, such as the police and social welfare and health officials, should be consolidated. vi) The official veterinarians’ role as an expert during criminal procedures should be strengthened.Suomessa eläinsuojelulainsäädäntö asettaa minimivaatimukset eläinten pidolle, hoidolle ja kohtelulle. Ensisijainen vastuu eläinten hyvinvoinnista kuuluu eläimen omistajalle tai haltijalle, mutta eläinsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että säädöksiä noudatetaan. Hyvin toimiva eläinsuojeluvalvonta palvelee ennen kaikkea eläinten etua, mutta myös valvontaviranomaisten ja -kohteiden, sillä yhdenvertaisella ja vaikuttavalla valvonnalla viranomaistyön kuormittavuus vähenee ja valvontakohteiden oikeusturva parantuu. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten eläinsuojeluvalvonta toteutuu suomalaisilla nauta- ja sikatiloilla vuoden 2009 valvontauudistuksen jälkeen ja miten valvontaa voitaisiin edelleen kehittää. Tutkimuksessa selvitettiin virkaeläinlääkäreiden ja kotieläintuottajien näkemyksiä eläinsuojeluvalvonnan toteutumisesta sekä valvonnassa esille tulleita eläinten hyvinvoinnin laiminlyöntejä. Tulokset osoittivat, että suomalaisilla nauta- ja sikatiloilla esiintyy laiminlyöntejä, jotka vaarantavat eläinten hyvinvointia ja vaativat viranomaisten puuttumista. Nautatiloilla yleisimpiä laiminlyöntejä olivat märät ja likaiset makuupaikat sekä vasikoiden puutteelliset pito-olosuhteet. Sikatiloilla virikemateriaalin riittämätön tarjonta oli selkeästi useimmiten esille tuleva laiminlyönti. Vain harvat, tyypillisesti kaikkein vakavimmat, laiminlyönnit etenivät rikosprosessissa. Rangaistukset olivat pääsääntöisesti lieviä. Sekä virkaeläinlääkärit että tuottajat kokivat eläinsuojeluvalvonnan tärkeäksi, vaikka valvonta kuormitti kumpaakin osapuolta. Eläinlääkäreille stressiä aiheuttivat uhkaavat työtilanteet, suuri työmäärä ja yksintyöskentely, kun taas tuottajat kokivat omalla tilallaan tapahtuvan valvonnan tarpeettomaksi ja hyödyttömäksi. Tulokset toivat esille konkreettisia toimenpiteitä, joilla valvontaa voidaan kehittää. Vuorovaikutusta virkaeläinlääkäreiden ja tuottajien välillä tulisi parantaa ja lisäksi tulisi huolehtia, että käytössä on yhtenäiset tulkintaohjeet tulkinnanvaraisiin säädöksiin. Virkaeläinlääkärit hyötyisivät parityöskentelystä sekä hyvin toimivasta yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa.
Subject: eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sofia_Väärikkälä_dissertation_06082021.pdf 767.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record