Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/332448
Title: Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus
Author: Virkkunen, Jaakko; Ahonen, Heli; Schaupp, Marika; Lintula, Leila
Publisher: Tekes
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Tykes 70
ISBN: 978-952-457-443-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/332448
Abstract: Uuden tieto- ja viestintätekniikan laajeneva hyödyntäminen johtaa tällä hetkellä työelämässä syvällisiin muutoksiin, jotka eivät koske vain työn järjestelyjä vaan myös sen sisältöä, koko ideaa ja periaatetta, jolla yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Vaikka tällaiset muutokset perustuvat ylimmän johdon toimintalinjaa koskeviin päätöksiin, ne edellyttävät koko henkilökunnalta luovaa panosta, toimintakonseptin osallistavaa kehittämistä. Muutoslaboratorio on suhteellisen uusi toiminnan kehittämisen menetelmä, joka on parhaimmillaan juuri toimintakonseptin osallistavan kehittämisen välineenä. Tämä kirja koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät - toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan verkoston kokemusten perusteella tämän uuden kehittämistavan toteuttamisen ja leviämisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia uuden toimintakonseptin kehittämistä organisaatiorajat ylittävän oppimis- ja yhteistoimintaverkoston avulla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tekes_raportti_70_web.pdf 2.276Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record