Pelaajasopimus : tutkimus joukkueurheilijoiden pelaajasopimusten tyypillisestä sisällöstä, erityispiirteistä ja oikeusvaikutuksista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Oikeustieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i juridik sv
dc.contributor Doctoral Programme in Law en
dc.contributor.author Schön, Esa
dc.date.accessioned 2021-07-16T06:06:31Z
dc.date.available 2021-09-14
dc.date.available 2021-07-16T06:06:31Z
dc.date.issued 2021-09-24
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-7414-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/332454
dc.description.abstract The study examines the player contract models of professional and amateur athletes commonly used in Finland from the perspective of the law in force. The study seeks to determine how the specific features of the contractual relationship affect the determination of the legal effects of a professional athlete's contract as an employment contract, and how the legal status of professionals and amateurs differs from each other. A player contract can be defined as a contract of employment, which establishes an obligation for the athlete to contribute to the sporting success of the club by working in accordance with the provisions of its coaching staff in the team assigned to him at any given time. The characteristics of a player contract involve certain legal effects, the most important of which is probably that the player contracts are without exception fixed-term contracts. Competitive sport is a struggle between participants for mutual superiority according to the rules. It is characterized by rule-specificity, as sports are in practice sets of rules, and competition requires that all participants commit to the rules. The pursuit of victory is at the heart of competitive sport and a central part of the principle of fair play. Deliberately impairing the performance of the game or playing in pursuit of a pre-agreed outcome is therefore contrary to the player's contractual obligations. On the other hand, competitive sports by their nature are also characterized by the possibility of failure. A player cannot be considered in breach of his obligations, even if the sporting objectives have not been achieved, unless can be shown to have intentionally played below his ability, neglected training or by his conduct impaired his ability to play. Nor can a player be required to precisely follow the orders of the coaching staff in an everchanging game situation. The most important feature of player contracts is their emphasized personal nature. It is particularly relevant to the athlete's obligation to work and to the application of the provisions of the Employment Contracts Act, which restrict the use of fixed-term contracts, but also to the termination of a player's contract, for example. It also requires that the club allows players to play the sport and take into account the athlete's legitimate interests in deciding, for example, team composition and player training, although the athlete does not have a subjective right to be part of a team even when, for their sporting merits, this could objectively be considered to fit into it. Professional and amateur player contracts are essentially similar in content and legal effect. However, there are also some differences between them, which are the result of mandatory labour law that applies predominantly to professional athletes. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan joukkueurheilun pelaajasopimuksen oikeusvaikutuksia ja niiden kannalta merkityksellisiä sopimussuhteen ja urheilutoiminnan erityispiirteitä. Tutkimuksessa hahmotetaan pelaajasopimusten tyypillinen sisältö sekä pelaajasopimuksia koskeva vallitseva sopimuskäytäntö, ja selvitetään, miten edellä mainitut erityispiirteet vaikuttavat pelaajasopimusten ja erityisesti työsopimuksena pidettävän ammattilaisurheilijan pelaajasopimusten oikeusvaikutuksiin, ja miten ammattilaisten ja amatöörien oikeudellinen asema poikkeaa toisistaan. Pelaajasopimukset ovat vakiinnuttaneet viimeisen noin 30 vuoden aikana asemansa suomalaisessa sopimuskentässä ja muodostavat nykyisin oikeuskäytännössä syntyneen sopimustyypin, johon liittyy tiettyjä velvoittavasta tavasta johtuvia oikeusvaikutuksia, kuten sopimuksen lähtökohtainen määräaikaisuus, pelaajan määräysvallan alaisuus ja oikeus osallistua kilpailutoimintaan vain yhdessä seurassa kerrallaan, sekä pelaajan velvollisuus noudattaa sääntöjä ja pidättäytyä omia otteluita koskevasta vedonlyönnistä ja epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. Ammattilaisten ja amatöörien pelaajasopimukset ovat monilta keskeisiltä osiltaan sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan samanlaisia. Esimerkiksi sopimuksen purkamiskynnys kuitenkin asettuu amatöörisopimuksissa jonkin verran alemmas kuin ammattilaisurheilijoiden sopimussuhteissa. Pelaajasopimus on urheilijan ja urheiluseuran välinen työn tekemistä koskeva sopimus, joka perustaa urheilijalle velvollisuuden edistää seuran urheilullista menestystä harjoittamalla kilpaurheilua seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti hänelle kulloinkin osoitetussa joukkueessa seuran suorittamaa vastiketta vastaan. Kilpaurheilu on osanottajien välistä kamppailua keskinäisestä paremmuudesta, jolle on tunnusomaista sääntösidonnaisuus, voiton tavoittelu, mahdollisuus epäonnistumiseen ja se, että lopulta vain yksi osanottajista voittaa. Pelaajasopimus muodostuu näiden erityispiirteiden vuoksi luonteeltaan korostuneen henkilökohtaiseksi, mitä voidaan pitää keskeisimpänä pelaajasopimusten oikeusvaikutuksia määrittävänä erityispiirteenä. Se saa merkitystä erityisesti urheilijan työntekovelvoitteen ja määräaikaisten työsopimusten käyttämistä rajoittavien työsopimuslain säännösten soveltamisen osalta, mutta sillä on merkitystä myös esimerkiksi pelaajasopimuksen purkuperusteiden kannalta. Se myös velvoittaa seuran huomioimaan urheilijan oikeutetut edut esimerkiksi joukkueen kokoonpanosta ja pelaajan harjoittelusta päättäessään. Pelaajasopimus perustaa näin ollen pelaajalle paitsi velvollisuuden tietyssä määrin myös oikeuden harjoittaa urheilua. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-7413-0
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject oikeustiede
dc.title Pelaajasopimus : tutkimus joukkueurheilijoiden pelaajasopimusten tyypillisestä sisällöstä, erityispiirteistä ja oikeusvaikutuksista fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Halila, Heikki
dc.opn Rudanko, Matti
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
schön_esa_väitöskirja_2021.pdf 2.157Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record