Koppning i Finland fram till mitten av 1900-talet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7930-6
Title: Koppning i Finland fram till mitten av 1900-talet
Author: Strandberg, Hindrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-06-15
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7930-6
http://hdl.handle.net/10138/33251
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Cupping in Finland until the middle of the 20th century Since antiquity various forms of blood-letting based on humoral pathology the doctrine of four body fluids have been used as curing methods. Here they are studied using an ethnographic-medico-historical approach. In Finland four different methods of therapeutic blood-letting have been practised since the beginning of the 16th century A.D., namely, leeches, scarification of the calves, bleeding and cupping. The most frequent form of blood-letting in Finland has however been cupping, performed in a sauna, which was found in nearly every farmyard. The principal source for this thesis is a comprehensive body of archive material on cupping in Finland. The archive material has been combined with information about different kinds of cupping instruments used since antiquity, cupping instructions in medical books from classical antiquity, through medieval manuscripts, and medical books from the beginning of the 16th century until the beginning of the 20th century. Cupping was mainly performed in the spring and autumn in a well-heated so-called smoke-sauna and was used mostly by the middle-aged women. The main aim here is to investigate where upon the patient s body the cupping woman applied the cupping horns, using suction, how many horns were applied, and also the relationship between these application spots and the diseases, or complaints which were being treated. When the cupping horn had been applied, a small swelling appeared just beneath it. After a while the horn was removed and the cupping woman started picking small wounds or holes in the skin with her cupping axe. Then the horn was applied again and blood started to flow from the wounds. Afterwards the wounds were carefully cleaned with water. There were two kinds of cupping women. One was a woman who lived in a village and performed cupping on request. The other was a cupping woman who travelled around the district offering her services. The second aim is to investigate all the different diseases or complaints that were treated. Among the diseases which were cured, headaches and toothaches were the most common Another question is whether these diseases were really cured and if so, how is this to be explained. I have compared the diseases and complaints listed in a medieval manuscript and in later medical books with the diseases and complaints cured by our cupping women, which leads to the question of where these cupping women acquired their skills and their knowledge of where to apply the cupping horns to treat different diseases. Probably the answer is that such instructions and knowledge was handed over orally from one generation of cupping women to another. Finally there is a brief examination of modern cupping which was revived in the 1970s and is still used as a form of complementary medicine today in Finland.Koppning i Finland fram till mitten av 1900-talet Sedan antiken har olika former av blodtappning baserande sig på de humoralpatologiska uppfattningarna om de fyra olika kroppsvätskorna använts i vårdande syfte. Blodtappning så som vårdmetod har här undersökts enligt en etnografisk-medicinhistorisk metod. Även i Finland har man sedan början av 1500-talet ställvis använt sig av fyra olika blodtappande vårdmetoder, nämligen påsättning av blodiglar, krassning, åderlåtning och koppning. Men mest använd i Finland har dock koppningen varit och som utförts i en rökbastu, som har funnits på så gott som varje gård. Avhandlingen strävar till att noggrant beskriva utförandet av koppningen för att ta reda på vilka olika sjukdomar och krämpor som man strävat till att bota. Uppgifterna i det arkivaliska materialet har också jämförts med uppgifter om olika slag av antika koppningsinstrument, liksom även med antika medicinska skrifter och medeltida manuskript samt med läkeböcker sedan 1500-talet fram till början av 1900-talet. Koppningen utfördes i regel om våren och om hösten i en väluppvärmd rökbastu, och den utnyttjades i regel av medelålders kvinnor. Ett av målen med undersökningen är att ta reda på var på kroppen kopperskan genom sugning drog fast kopphornen, hur många dessa var samt förhållandet mellan fastdragningspunkterna och sjukdomarna eller krämporna som man avsåg att bota. När kopphornet hade dragits fast uppstod det en liten bula i huden innanför hornet och efter en liten stund avlägsnades hornet och kopperskan började hacka små sår eller hål i huden med sin koppyxa. Hornet sögs fast på nytt och p.g.a. sugkraften började det flyta blod ur såren, efteråt sköljdes såren omsorgsfullt med vatten. Det fanns två slags kopperskor, det ena slaget var bykopperskan som koppade på begäran och det andra slaget var den kringvandrande kopperskan som färdades omkring och erbjöd sina tjänster. Ett annat syfte här är att undersöka vilka olika sjukdomar eller krämpor som botades. Och av alla de olika sjukdomar som man sökte att bota, var huvudvärken och tandvärken de allra vanligaste. En annan fråga är också huruvida sjukdomarna verkligen blev botade samt hur detta uttrycktes. Här har även sjukdomar och krämpor upptagna i medeltida handskrifter och senare tiders läkarböcker jämförts med sådana sjukdomar och krämpor som våra kopperskor botade, något som leder till frågan om varifrån hade kopperskorna fått sina färdigheter och kunskaper om var på kroppen kopphornen skulle dras fast för att bota de olika sjukdomarna. Sannolikt står svaret att finna i det att deras kunskaper hade traderats i muntlig form från en generation av kopperskor till en annan. Slutligen ges det en utblick över den moderna koppningen som återupptogs i samband med den alternativa medicinen i Finland på 1970-talet.
Subject: etnologi
folkmedicin
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
koppning.pdf 1.941Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record