Development of fast, reliable and automated isolation and fractionation methods for nanosized subpopulations of human biomacromolecules

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7397-3
Title: Development of fast, reliable and automated isolation and fractionation methods for nanosized subpopulations of human biomacromolecules
Author: Multia, Evgen
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Chemistry
Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Research
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-08-27
Language: eng
Belongs to series: Doctoral School in Natural Sciences Dissertation Series - URN:ISSN:2670-2010
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7397-3
http://hdl.handle.net/10138/332777
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral thesis describes the development of fast, reliable and automated isolation and fractionation methods for nanosized subpopulations of human biomacromolecules. The focus of the study was on subpopulations of lipoproteins and extracellular vesicles (EVs) that are important in the detection of different diseases, such as atherosclerotic cardiovascular diseases and cancer, and may even possess therapeutic potential. In the thesis, immunoaffinity chromatography (IAC) with selective antibodies immobilized on the monolithic disk columns were utilized for the selective isolation of biomacromolecules from human plasma, while asymmetrical flow field-flow fractionation (AsFlFFF or AF4) was able to fractionate relevant subpopulations of biomacromolecules (e.g., small dense low-density lipoproteins, exomeres, and exosomes) from the isolates. Continuous flow quartz crystal microbalance (QCM) and partial filling affinity capillary electrophoresis (PF-ACE) were employed to study the affinity of the interactions between the antibody and lipoproteins. The first step was to develop a method to study interactions between antibody and lipoproteins to select a high affinity antibody useful for the isolation of lipoprotein subpopulations by IAC. The interaction data obtained with PF-ACE was analyzed to determine the heterogeneity of the interactions with adsorption energy distribution calculations, while the QCM data was processed with interaction maps. The affinity constants obtained with QCM and PF-ACE agreed well with each other. Next, the IAC methods were developed to capture EVs of different cellular origins from human plasma using anti-CD9 monoclonal antibody (mAb), while anti-CD61 mAb was exploited to capture platelet-derived EVs. The anti-apolipoprotein B-100 (anti-apoB-100) mAb was exploited to immunocapture apoB-100 containing lipoproteins. The anti-apoB-100 mAb was also characterized by the PF-ACE and QCM studies. Appropriate elution conditions were found for the IAC methods, which has often been an issue with magnetic beads-based immunoaffinity methods. Since IAC allowed selective isolation of EVs and lipoproteins, a size-based separation to their subpopulations with AsFlFFF was introduced as a successive step. This enabled additional characterization of subpopulations by nanoparticle tracking analysis, western blotting, electron microscopy, capillary electrophoresis coupled with laser-induced fluorescent detection, zeta potential measurements, as well as free amino acids and glucose analysis with hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Finally, IAC was successfully on-line coupled to AsFlFFF, resulting in quick and automated isolation and fractionation of the subpopulations of EVs and lipoproteins. The constructed IAC-AsFlFFF system was able to process reliably 18–38 samples in 24 h with only minor operator involvement, resulting in highly reproducible and gentle fractionation of EV subpopulations in the size range of exomeres and exosomes. Polymeric monolithic disk columns were utilized for the first time for the IAC-based isolation of EVs and their subpopulations from human plasma, and for the detection of exomeres in CD9+ EVs and CD61+ platelet-derived EVs from human plasma samples. The results demonstrated that CD61+ EVs are potentially taking part in gluconeogenesis based on free amino acids and glucose present as cargo.Väitöskirjassa kehitettiin nopeita, luotettavia ja automatisoituja eristämis- ja fraktiointimenetelmiä ihmisen biomakromolekyylien nanokokoisille alaryhmille. Tutkimuksen painopiste oli lipoproteiinien ja solunulkoisten vesikkelien (EV) alaryhmissä. Näiden biomakromolekyylien alaryhmien tutkiminen on tärkeää eri sairauksien, kuten ateroskleroottisten sydän- ja verisuonitautien ja syöpien havaitsemisessa. Biomakromolekyylien eristämiseen ihmisen veriplasmasta käytettiin ensimmäistä kertaa immunoaffiniteettikromatografiaa, jossa oli selektiivisiä monoklonaalisia vasta-aineita immobilisoituna polymeerisille monoliittisille kiekkopylväille. Eristettyjen biomakromolekyylien jatkokäsittely epäsymmetrisen virtauskenttävirtausfraktioinnin (AsFlFFF tai AF4) avulla erotteli niiden alaryhmät toisistaan koon perusteella (esimerkiksi eksomerit ja eksosomit). Kvartsikidemikrovaakaa (QCM) ja kapillaarielektroforeesia (PF-ACE) käytettiin monoklonaalisen vasta-aineen ja lipoproteiinien välisen vuorovaikutuksen affiniteetin tutkimiseksi. Lopuksi immunoaffiniteettikromatografia liitettiin yhteen epäsymmetriseen virtauskenttävirtausfraktiointiin automatisoiduksi järjestelmäksi. Näin mahdollistettiin lipoproteiinien ja solunulkoisten vesikkelien alaryhmien nopea, toistettava ja automaattinen eristäminen veriplasmasta. Järjestelmä kykeni käsittelemään 18–38 näytettä 24 tunnissa vähäisellä operaattorin osallistumisella. Ensimmäistä kertaa oli mahdollista eristää ja fraktioida veriplasmanäytteistä erittäin toistettavasti ja hellävaraisesti solunulkoisten vesikkelien alaryhmiä eksomerien ja eksosomien kokoluokassa. Alaryhmien jatkotutkimuksissa paljastui myös, että verihiutaleiden solunulkoisten vesikkelien alaryhmät osallistuvat mahdollisesti glukoneogeneesiin.
Subject: kemia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
multia_evgen_dissertation_2021.pdf 3.610Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record