Muistisairauteen sopeutumisen tarinatyypit työikäisenä sairastuneilla ja heidän läheisillään

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/332944

Citation

Hautsalo , KATJA , Pirhonen , J P T & Pietilä , I 2021 , ' Muistisairauteen sopeutumisen tarinatyypit työikäisenä sairastuneilla ja heidän läheisillään ' , Gerontologia , Vuosikerta. 35 , Nro 2 , Sivut 138-155 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.100584

Title: Muistisairauteen sopeutumisen tarinatyypit työikäisenä sairastuneilla ja heidän läheisillään
Author: Hautsalo, KATJA; Pirhonen, Jari Pentti Tapio; Pietilä, Ilkka
Contributor organization: Valtiotieteellinen tiedekunta
Tiedekunnan yhteiset
Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Yhteiskuntapolitiikka
Sosiaalitieteiden laitos
Date: 2021-06-07
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.100584
URI: http://hdl.handle.net/10138/332944
Abstract: Työikäisenä muistisairauteen sairastuminen rikkoo oletetun elämänkulun, vaatien sopeutumista ja elämäntarinan uudelleenrakentamista. Tutkimuksessa selvitettiin työikäisenä sairastuneiden ja heidän läheistensä haastatteluiden (n = 26) perusteella, kuinka sairastuneet jäsentävät muistisairauden aiheuttamia elämänmuutoksia sai­rauden alkuvaiheessa ja miten läheisen tarina resonoi sairastuneen tarinan kanssa. Analyysissä havaittiin kolme erilaista tarinatyyppiä. Kaaoksen tarinaa leimasi sairas­tumisen aiheuttama elämän epävarmuus ja organisoimattomuus. Irtautumisen tari­nassa päästettiin irti turhiksi koetuista asioista, kavennettiin elämänpiiriä ja keskityt­tiin hetkessä elämiseen. Aktiivisuuden tarinassa suunniteltiin tulevaisuutta, toimittiin aktiivisesti ja vahvistettiin omaa hyvinvointia sairautta vastustamalla. Läheisten ja sairastuneiden tarinoiden yhtäläisyys vaihteli tarinatyypeittäin. Sairastamisen alkuvai­heen kokemuksia ja tilanteeseen sopeutumista peilataan tutkimuksessa kulttuurisiin sairastamisen mallitarinoihin. Tällöin tarkastellaan, kuinka tarinallisuus on osa sairas­tumisen käynnistämää elämäntarinan uudelleenrakentamisen prosessia. Lisäksi poh­ditaan, miten työikäisenä sairastuneen henkilön hyvinvointia voidaan tukea huomioi­den ihmisten erilainen suhtautuminen sairauteen. Tarvitaan ymmärrystä kulttuurisis­ta sairastamisen mallitarinoista ja muistisairauden vaikutuksista yksilön sekä perheen tilanteeseen, jotta sairastuneita ja heidän läheisiään voidaan nykyistä tehokkaammin tukea sairauteen sopeutumisessa ja sopivan arjen aktiivisuuden ylläpitämisessä.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
työikäisen muistisairaus
muistisairaudet
narratiivinen tutkimus
sairastuminen
kokemukset
mallitarinat
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
100584_Artikkelin_teksti_197257_1_10_20210526.pdf 243.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record