Eteisvärinää sairastavien potilaiden antikoagulaatiohoito ja palveluiden käyttö Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/333172

Citation

Rissanen , A , Herse , F , Rossi , J , Säävuori , N , Roine , R O & Pakarinen , S 2021 , ' Eteisvärinää sairastavien potilaiden antikoagulaatiohoito ja palveluiden käyttö Suomessa ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 76 , Nro 21 , Sivut 1324-1336 . < https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL212021-1324.pdf >

Title: Eteisvärinää sairastavien potilaiden antikoagulaatiohoito ja palveluiden käyttö Suomessa
Author: Rissanen, Antti; Herse, Fredrik; Rossi, Jari; Säävuori, Niina; Roine, Risto O.; Pakarinen, Sami
Contributor organization: HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Lastentautien yksikkö
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 13
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/333172
Abstract: Lähtökohdat : Suoria antikoagulantteja ja varfariinia käytetään ei-läppäperäiseen eteisvärinään liittyvän aivohalvauksen estossa, mutta toistaiseksi eri antikoagulaatiolääkityksellä olevista suomalaisista potilaista on rajallisesti tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia. Menetelmät : utkimme rekisteritiedolla antikoagulaatiohoitoa saavien eteisvärinäpotilaiden palvelukäyttöä, lääkitystä sekä potilasprofiilia. Tarkastelimme lääkesegmenteittäin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia sekä aivotapahtumista ja ruoansulatuskanavan vuodoista johtuvia erikoissairaanhoidon ja ¬perusterveydenhuollon käyntejä ja hoitopäiviä potilailla, jotka olivat käyttäneet vähintään vuoden ¬samaa antikoagulanttia. Tulokset : Varfariinia ja apiksabaania määrätään keskimäärin vanhemmille ja korkeamman riskin potilaille kuin muita antikoagulantteja. Eteisvärinäpotilaiden yhteenlasketut sote-palveluiden kustannukset olivat vuonna 2018 noin 2 miljardia euroa. Haittatapahtumista aivoinfarktit ja aivotapahtumien jälkitilat aiheuttivat eteisvärinä¬potilaille eniten palvelukäyttöä. Päätelmät : Eteisvärinäpotilaiden hoidosta kertyy yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Suoria antikoagulantteja ja varfariinia käyttävien potilaiden välillä on eroja potilasprofiilissa sekä palvelukäytössä ja sen kustannuksissa.
Description: Vertaisarvioitu. English summary.
Subject: Atrial Fibrillation
+economics
+drug therapy
+complications
Facilities and Services Utilization
Secondary Care
Primary Health Care
Office Visits
Length of Stay
Assisted Living Facilities
Home Care Services
Brain Infarction
Cerebral Infarction
Gastrointestinal Hemorrhage
Comorbidity
Warfarin
Anticoagulants
Drug Utilization
Factor Xa Inhibitors
Pyrazoles
Pyridones
Rivaroxaban
Dabigatran
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL212021_1324.pdf 648.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record